Sammanfattning av slutlig skiljedom meddelad i Stockholm den 16 oktober 2017 av skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

SKILJEDOM Publicerad

En arbetstagare vid ett bolag verksamt inom tillverkning och försäljning av VVS- och rörprodukter begärde av bolaget ersättning för 13 uppfinningar som han menade att han hade gjort under den tid han varit anställd vid bolaget. Arbetstagaren hade bl.a. varit ansvarig för utvecklandet av nya produkter för bolagets golvvärmesystem.