Samverkan för framtiden – Funderar ni på prao, praktik och apl?

RAPPORT Publicerad
SN_samverkan_WEB.PDF

Samverkan för framtiden är en skrift från Svenskt Näringsliv för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och apl.

Syftet är att underlätta samarbetet mellan skola och arbetsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också företagens framtida rekrytering enklare.

Beställ från Eduna

Allt skolmaterial från Svenskt Näringsliv beställs eller laddas ner helt kostnadsfritt från Eduna.

Författare