Uppslaget Migration och Integration

SKOLMATERIAL Publicerad
Uppslaget_Migration.pdf.

Uppslaget Migration och Integration beskriver hur migrationen till Sverige ser ut, vilka som söker sig hit och hur de integreras i samhället. Texterna berör etableringen på arbetsmarknaden, tidigare flyktingströmmar och migrationens ekonomi. Hur påverkas mottagarlandet och ursprungslandet av migration? Vilka möjligheter och utmaningar för migrationen med sig och vilka svårigheter möter migranterna?

Vi går även igenom migrationens historia – från de första människornas folkvandring till 1800-talets migrationsströmmar över Atlanten. Uppslaget Migration och Integration ger tillsammans med de medföljande instuderingsfrågorna en historisk genomgång och en aktuell analys av migration och integration i samhället idag.

Beställ Uppslaget Migration och Integration kostnadsfritt här nedanför!

Kopplas till följande kurser

  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM01a1
  • Historia 1a1, 50 poäng (Historia). HISHIS01a1
  • Historia 1a2, 50 poäng (Historia). HISHIS01a2
  • Historia 1b, 100 poäng (Historia). HISHIS01b
  • Historia 2a, 100 poäng, (Historia) HISHIS02a

Författare