Uppslaget Miljö

SKOLMATERIAL Publicerad
Uppslaget Miljö.pdf

Uppslaget Miljö beskriver hur miljösatsningar ser ut i Sverige och världen idag. Fokus ligger på relationen mellan miljö och ekonomisk tillväxt samt näringslivets miljöpåverkan. Genom utveckling och innovation har det svenska näringslivet minskat sin påverkan på miljön betydligt och man tar idag tillvara och återvinner så mycket som möjligt. Texterna berör även globala och lokala miljöproblem, internationella miljösamarbeten och klimatförändringarna.

Vi går igenom industrialiseringens betydelse för ett lands miljöutveckling och vilka länder har kommit längst i sitt miljöarbete. Uppslaget Miljö ger tillsammans med de medföljande instuderingsfrågorna en genomgång av de miljöutmaningar världen står inför.

Beställ Uppslaget Miljö kostnadsfritt här nedanför!

Kopplas till följande kurser

  • Internationell ekonomi, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMINE0
  • Internationella relationer, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMINR0
  • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM1a2
  • Samhällskunskap 1b, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM01b
  • Samhällskunskap 2, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM02
  • Samhällskunskap 3, 100 poäng (Samhällskunskap) SAMSAM03
  • Historia 3, 100 poäng (Historia). HISHIS03
  • Miljö- och energikunskap, 100 poäng (Hållbart samhälle) HÅLMIJ0
  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng (Hållbart samhälle) HÅLPOL0
  • Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng (Hållbart samhälle) HÅLHÅB0
Beställ från Eduna

Allt skolmaterial från Svenskt Näringsliv beställs eller laddas ner helt kostnadsfritt från Eduna.

Författare