Hemställan – åtgärda inlåsningseffekten av importmoms

SKRIVELSE Publicerad
 

Mottagare

Finansministern Magdalena Andersson, Näringsministern Ibrahim Baylan, Riksdagens skatteutskott

Gemensam skrivelse

Den svenska tillämpningen där avdrag nekas för importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen, innebär en inlåsningseffekt av importmomsen. Dagens konsekvenser är oproportionerliga, strider mot momsens syfte och ändamål samt kan äventyra ett företags hela existens. I andra EU-länder kan liknande brister läkas och inlåsning av momsen uppkommer inte där, vilket innebär att dagens svenska regler hämmar det svenska näringslivets konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv hemställer om ett tillägg i mervärdesskattelagen som åtgärdar dagens brist. Förslagen bedöms inte påverka statens budgeterade momsintäkter då importmomsen enligt lagstiftningens intentioner ska vara neutral för momspliktiga företag. Bilagor Hemställan – åtgärda inlåsningseffekten av importmoms (1) Docent Pernilla Rendahl, Importmoms – avdragsrätt vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen. (2) Svalner Skatt och Transaktion, Finns det i EU-rätten stöd för att neka en säljare eller köpare avdrag om annan påförs importmoms enligt artikel 79 i tullkodex. (3) Svalner Skatt och Transaktion, Rätt till avdrag för importmoms vid bristande efterlevnad enligt tullagstiftningen. Hur ser vissa andra EU-länder samt Norge på avdragsrätten i sådana transaktioner? (4) Kontaktperson Robert Lönn