Hemställan om lagändring avseende koncernbidragsspärren i 40 kap. inkomstskattelagen

SKRIVELSE Publicerad
 

Mottagare

Finansministern Magdalena Andersson, Näringsministern Ibrahim Baylan