Hur utbildningars kvalitet ska kunna jämföras mellan olika lärosäten

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv, Almega, Industri- och Kemiarbetsgivarna, Teknikföretagen, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Saco studentråd


SN diarienr

S13-2016