Inlaga till UKÄ: Kvalitetssäkringssystemets komponenter ur ett arbetsgivarperspektiv

SKRIVELSE Publicerad
 

Kontaktpersoner

Mottagare

Universitetskanslersämbetet

Gemensam skrivelse

Mikaela Almerud Svenskt Näringsliv, Fredrik Voltaire Almega


SN diarienr

S2-2016