Skrivelse S2-2020_Hemställan om tillfällig ändring av ABL för att underlätta att antalet fysiska deltagare vid bolagsstämmor minimeras - mars 2020

SKRIVELSE Publicerad