Tillsätt en särskild utredning om hur det totala antalet skatter och avgifter på transporter påverkar näringslivets konkurrenskraft

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Mårten Bergman

Mottagare

Regeringen

Gemensam skrivelse

Transportföretagen, Näringslivets Transportråd


SN diarienr

S16/2015