Trafikanalys kommande kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn måste även beakta konkurrenskraftsperspektivet

SKRIVELSE Publicerad
 

Mårten Bergman

Mottagare

Finansminister Magdalena Andersson Näringsminister Mikael Damberg Infrastrukturminister Anna Johansson Generaldirektör Brita Saxton

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, Näringslivets Transportråd


SN diarienr

S6-2017