Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen inför 2016; Synpunkter ur transportperspektiv

SKRIVELSE Publicerad
 

Ladda ner

Kontaktpersoner

Mottagare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Gemensam skrivelse

Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd och Transportgruppen


SN diarienr

S7-2015