Ann Mikiver

Assistent till vice Vd Mattias Dahl

Assistent till vice Vd Mattias Dahl samt till avdelningen Arbetsmarknad & Förhandlingsservice