Anna Fredholm

Anna Pedersen

FM-chef och säkerhetsansvarig

  • +46 8 553 432 32

Övergripande ansvarig för Facility Management och säkerhetstjänster samt för den tekniska förvaltningen av fastigheten Storgatan 19. Ansvarig för den interna säkerheten på Svenskt Näringsliv.