Beata Hammarskiöld

Beata Hammarskiöld

expert Arbetsgivarsamverkan

Arbetar med arbetsgivarsamverkan beträffande avtalsförhandlingar