Helena Nordberg

Helena Nordberg

Ränteförvaltare

  • +46 8 553 431 55

Arbetar på kapitalförvaltningen, placerar räntebärande värdepapper.