Jens Hedström, Head of the Brussels Office at Confederation of Swedish Enterprise

Jens Hedström

Chef Brysselkontoret med särskilt ansvar för EU-frågor, BusinessEurope

  • +32 479 65 16 86
  • +32 479 65 16 86

Internationell chef med särskilt ansvar för EU-frågorna. Svenskt Näringslivs ständige representant vid Businesseurope, ordförande för BE WG Better Regulation, ordförande för BIAC Governance Committee vid OECD samt Medlem i Timmermans Refit Platform