Jens Hedström

Jens Hedström

Chef Brysselkontoret med särskilt ansvar för EU-frågor, Avdelningschef

  • +46 8 553 430 05
  • +46 72 201 66 62

Internationell chef med särskilt ansvar för EU-frågorna. Svenskt Näringslivs ständige representant vid Businesseurope, ordförande för BE WG Better Regulation, ordförande för BIAC Governance Committee vid OECD samt Medlem i Timmermans Refit Platform