Jimi Hullegård

Jimi Hullegård

Systemutvecklare

Arbetar med webbutvecklingen av www.svensktnaringsliv.se, www.entreprenor.se och www.arbetsmarknadsnytt.se