Jimi Hullegård

Systemutvecklare

Arbetar med den löpande webbutvecklingen av www.entreprenor.se och www.svensktnaringsliv.se