Malin Ortbrink

Malin Ortbrink

Systemförvaltare Tellus

Operativt ansvarar för support, utbildningar, drift och vidareutveckling av Svenskt Näringslivs och medlemsorganisationernas verksamhetsstöd Tellus.