Malin Ortbrink

Malin Ortbrink

Enhetschef CRM

Ansvarar för Svenskt Näringslivs och medlemsorganisationernas verksamhetsstöd Tellus, vilket är ett CRM-system avsett för hantering av medlemmar och intressenter. Inom enheten drivs också telefonifrågor, såsom styrning av svarsservice samt telefoniadministration.