Mattias Lindgren

Webbstrateg

  • +46 8 553 431 04

Produktägare och ansvarig för vidareutveckling och förvaltning av www.svensktnaringsliv.se, www.entreprenor.se och www.arbetsmarknadsnytt.se. Dessutom tekniskt ansvarig för Svenskt Näringslivs intranät.