Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Arbetsmarknadsexpert

  • +46 8 762 70 01

Arbetar med frågor som rör anställningsformer och företagens behov av flexibilitet, arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadens funktionssätt. Bevakar kompetensförsörjningsfrågor och ansvarar för Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Sammankallande för Arbetsmarknadsgruppen (AM) och SME- Arbetsmarknad och Kompetens