Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Arbetsmarknadsexpert

  • +46 8 762 70 01

Arbetar med frågor som rör anställningsformer och företagens behov av flexibilitet, arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadens funktionssätt. Representerar Svenskt Näringsliv i BIAC Employment group (rådgivande kommittén till OECD), Migrationsverkets referensgrupp och Arbetsförmedlingens partsråd.