Pia Davidsson

Ekonomichef

  • +46 8 553 430 09

Ansvarig för att Svenskt Näringslivs redovisning följer externa krav från myndigheter och interna krav från ledningen samt för att den interna informationen, rutiner och system för att styra redovisningen för Svenskt Näringsliv.