Medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv

Alla företag som är medlem i en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer betalar avgift både till medlemsorganisationen och till Svenskt Näringsliv. De flesta medlemsorganisationer har valt att samfakturera sina medlems- och serviceavgifter med Svenskt Näringsliv.

----------------------------------------

För att underlätta för våra medlemsföretag har Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår från den 2 april 2020 till den 1 juni 2020. Det är möjligt att ta upp avgiften i bokföringen redan nu. Kontakta oss i din medlemsorganisation om du har frågor kring medlemsavgiften.

Vi lägger nu all vår kraft på att ta fram förslag på åtgärder som kan hindra att företag och jobb slås ut. Vi har en nära dialog med såväl regering som regioner och kommuner. Regeringen har tagit till sig flera av våra förslag, men det kommer att krävas mer.

----------------------------------------

Den årliga medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv fastställs av styrelsen under december månad varje år. Avgiften faktureras två gånger per år i början av april och oktober. Den första fakturan för 2019 skickas 1 april.

Avgiften är uppdelad i service- och föreningsavgift och grundar sig på företagets rapporterade lönesummor, i vissa fall rörelseresultat efter avskrivning.

För en korrekt avgift är det avgörande att medlemsföretaget inkommer med rätt löneunderlag vilket rapporteras via www.medlemsuppgift.se. Om inte löner rapporteras i tid till första fakturan i april kommer justering ske på andra fakturan i oktober. 

Avgifter 2019:

  • Lägsta avgift 450kr
  • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med max 249 anställda: 0,081% av lönesumma minskad med ett grundavdrag på 500 000kr
  • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med fler än 249 anställda: 0,063% av lönesumma + rörelseresultat.(RR begränsas till belopp motsvarande lönesumman)
  • Endast positiva rörelseresultat medräknas
  • Avgiften fördelas på Svenskt Näringsliv och Svenskt Näringsliv Service

För frågor rörande avgifter till er medlemsorganisation kontaktar du dem direkt.