Rapportering av medlemsuppgifter

Varje år skickar Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ut ”medlemsuppgiften” till medlemsföretagen för att samla in underlag för den årliga medlemsavgiften. Medlemsföretaget får i och med detta ut ett brev med inloggningsuppgifter. Nu pågår rapportering av medlemsuppgifter 2019.

Det är på den webbplatsen www.medlemsuppgift.se som medlemsuppgifter ska rapporteras in.

Vid frågor rörande insamlingen vänligen kontakta support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller ring 08-505 559 50. Öppettiderna är vardagar 08.00-17.00.