”Svenskt Näringsliv är vår röst och det är jättebra för oss mindre företag.”

Johan Ekman köpte sin första buss vid 19 års ålder. Med ambitionen att förändra synen på bussen som enbart ett transportalternativ grundade Johan i slutet av 1980-talet EkmanBuss Flexibussitet – ett bussbolag där bussen är en del av reseupplevelsen. EkmanBuss Flexibussitet är medlemmar i Sveriges Bussföretag.

Johan Ekman, vd EkmanBuss FlexibussitetFoto: Kristian Pohl

Vad är det bästa med att driva ett bussbolag?
– Att jag får arbeta med min hobby. Jag drivs av att möta människor, ta hand om gäster och givetvis bussar. Dessutom har jag förmånen att ha flera ben att stå på i mitt företag då jag driver en resebyrå och erbjuder bussresor på olika distanser och resestandarder. Vi är Flexibussitet, vilket innebär att ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid att lösa.

Vilka utmaningar står ni inför just nu?
– Likt många andra företag behöver vi någon form av bränsle, men dagens infrastruktur gör det mycket svårt för kommersiella aktörer att enbart använda gröna, eldrivna bussar. Jag skaffade två eldrivna bussar ganska tidigt, men då funkade inte infrastrukturen alls. För att kunna ladda dem behövde jag bygga min egen el-station, men den räcker inte för att ladda hela min verksamhet. I dagsläget har jag bara kvar en liten eldriven buss.

Hur har din verksamhet påverkats av de stigande bensinpriserna?
­– Eftersom vi nästan inte kör något upphandlat är vår utmaning att ta ut våra ökade drivmedelskostnader genom våra kunder. En stor risk som det medför är att det till slut blir så dyrt att folk slutar att åka buss. Än så länge ser vi dock att kunderna har tagit prishöjningarna ganska bra och det har ännu inte påverkat oss.

Vi företag måste se till att fortsätta vara viktiga spelare för politiken. 

Vad betyder medlemskapet i Svenskt Näringsliv för dig?
– Svenskt Näringslivs lokala närvaro väldigt betydelsefull för mig. Under pandemin ordnade Svenskt Näringsliv att representanter från riksdagen följde med på företagsbesök hos mig, vilket gav mig möjligheten att personligen prata med beslutfattare om hur pandemin påverkade oss. Det uppskattade jag väldigt mycket. Vi företag måste se till att fortsätta vara viktiga spelare för politiken. Därför är det så viktigt att Svenskt Näringsliv fortsätter vara en aktiv och respekterad spelare i näringslivet. Svenskt näringsliv är vår röst och det är jättebra för oss mindre företag.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist