”Svenskt Näringsliv och Gröna Arbetsgivare företräder mig när jag inte hinner”

När Håkan Nilsson som femtonåring började arbeta som skogsmaskinist fick han både barnbidrag och lön. Idag har Håkan hunnit vara entreprenör i 25 år och driver tillsammans med sin kusin Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson. Företaget har elva anställda och är medlemmar i Gröna Arbetsgivare. Håkan är även ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Håkan Nilsson driver Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson och är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Foto: Per Hammarsjö

Vad är det bästa med att driva företag inom skogsbruk?
Jag får spendera mycket tid ute i naturen och det är ett varierande jobb. I större företag har de anställda specifika roller, men som småföretag måste vi kunna lite om allt. Det finns alltid något man kan bli bättre på och det motiverar mig att vilja lära mig mer om allt som rör mitt företag. För varje år som går lär jag mig mer om allt från IT till svetsning, det är roligt.

Är det svårt att hitta rätt personal?
– Vi småföretagare är väldigt beroende av att ha bra personal. De måste ha rätt kompetens, men även fungera socialt eftersom man jobbar mycket ihop. Som arbetsgivare finns här en rädsla att anställa någon som inte kan leverera, jag har helt enkelt inte råd med det. Det här är en utmaning som berör alla småföretag. Det är riskfyllt att anställa, skulle den anställda inte funka blir det väldigt dyrt.

Har ni påverkats av ökade drivmedelskostnaderna?
– Eftersom vi använder stora mängder diesel är det här en fråga som påverkar oss. Vi har fått en del statligt stöd som ska underlätta för oss småföretag på landsbygden. Dock anser jag att staten har varit otydliga kring huruvida stödet ska gå till de stora skogsbolagen eller oss entreprenörer. Det måste vara solklart från statens håll vem som är berättigad stödet. Jag hade hellre sett att stödet kom i någon annan form, så att pengarna hamnar där det är tänkt. I samband med de ökade priserna på drivmedel ser jag även en ökning av antalet dieselstölder.

Har dieselstölderna påverkat ditt företagande?
Det är ett jättestort problem. Den senaste tiden har jag haft så mycket stölder att mitt försäkringsbolag har höjt min premie. Det stjäls också maskindelar, vilket är väldigt jobbigt eftersom reservdelar både är väldigt dyra och just nu kan vara svåra att få tag på. Plus allt stillestånd på maskinerna. Vi lägger även mycket resurser på förebyggande arbete för att minska stölderna, genom att till exempel lägga hinder på skogsbilvägarna där vi har tankarna och gömma maskinerna långt in i skogen.

Vad betyder medlemskapen i Svenskt Näringsliv och Gröna Arbetsgivare för dig?
Vi småföretagare har fullt upp i vår egen verksamhet hela dagarna. Vi hinner inte springa på en massa möten, därför är det så värdefullt att Svenskt Näringsliv och Gröna Arbetsgivare företräder oss. Det samma gäller Svenskt Näringslivs närvaro i Bryssel. Att Svenskt Näringsliv företräder oss i skogsindustrin och driver våra frågor så pass långt att de når Bryssel och EU är viktigt.

MedlemskapSvenskt NäringslivGröna Arbetsgivare
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist