”Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna bekräftar det som jag anser är grunden för ett bra företagande”

Anette Andersson har många års erfarenhet av företagande och en lång bakgrund inom vårdsektorn. Sedan 2015 driver Anette hemtjänstföretaget Primula Hemtjänst och Städservice. Företaget är verksamt i Visby och på norra Gotland. Primula Hemtjänst och Städservice är medlemmar i Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv.

Vad är din drivkraft som företagare?
– När jag studerade till vårdbiträde för många år sedan kände jag starkt att jag ville och kunde göra skillnad. Den känslan driver mig än idag. Framför allt brinner jag för att coacha mina medarbetare till att ständigt växa och utvecklas. Min övertygelse är att arbetsglädje och yrkesstolthet är jätteviktigt för verksamheten och att det måste komma inifrån.

Hur upplever du att det är att driva företag i din kommun?
­­Ibland känner jag att vi privata aktörer behandlas som något katten har dragit in. Vi ”glöms ofta bort” och känner oss exkluderade. Värst är lokalpressen som tenderar att skriva ner de privata företagen i kommunen. Självklart är det jättetråkigt när misstag sker, men det finns ju så många bakomliggande faktorer som media aldrig får ta del av. Jag är ganska säker på att det händer minst lika många tråkigheter inom regionens verksamheter, men dessa nämns aldrig i lokalpressen på samma sätt.

Vilken politisk fråga behöver förändras för att din verksamhet ska gynnas?
– När det kommer till upphandlingar finns det så vansinnigt många krav, regler och riktlinjer som ingen egentligen kontrollerar. Det vore bättre att ha färre krav och satsa på att stärka kvaliteten av uppföljning och kontroller i stället. Om utförare inte sköter sig korrekt måste det finnas sanktioner, annars är det ju poänglöst med alla krav och regler.

Saker blir gjorda på rätt sätt när man har kollektivavtal

Vad betyder medlemskapen i Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv för dig?
– Mycket! Jag finner ett stort stöd och trygghet i mina medlemskap. Svenskt Näringsliv är en stor och kraftfull organisation som jag känner mig stolt över att vara en del av. Regelbundet blir jag informerad om viktiga saker som berör mitt företagande, vilket är jättebra. Dessutom vet man att saker blir gjorda på rätt sätt när man har kollektivavtal. Genom medlemskapen finns också en stor kompetens att tillgå, till exempel arrangerar Vårdföretagarna webbinarier som är väldigt proffsigt genomförda. Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna bekräftar det som jag anser är grunden för ett bra företagande: dialog, yrkesstolthet, arbetsglädje och ett gott företagsklimat.

MedlemskapSvenskt NäringslivAlmega Vårdföretagarna
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist