Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Medlemsorganisationer

Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund och branschföreningar. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Industri

BIL Sweden

bilsweden.se

Bruksindustriföreningen / Jernkontoret

jernkontoret.se

Byggmaterialindustrierna

byggmaterialindustrierna.se

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

efa.se

Grafiska Företagen

grafiska.se

Gröna Arbetsgivare

grona.org/

IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna

ikem.se

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

ikem.se

Industriarbetsgivarna

industriarbetsgivarna.se/

Kemisk Tekniska Företagen

ktf.se

Livsmedelsföretagen

li.se

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

lif.se

Skogsindustrierna

skogsindustrierna.se/

SveMin

svemin.se

Svensk Betong

svenskbetong.se

Sveriges Bergmaterialindustri

sbmi.se

Teknikföretagen

teknikforetagen.se

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

teko.se

Trä- och Möbelföretagen

tmf.se/

Återvinningsindustrierna

recycling.se

Tjänster

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

fao.se

Innovationsföretagen

innovationsforetagen.se/

IT&Telekomföretagen - inom Almega

itotelekomforetagen.se

Kompetensföretagen

kompetensforetagen.se/

Sveriges Managementkonsulter, SMK

samc.se

Tågföretagen

tagforetagen.se/

Vårdföretagarna

vardforetagarna.se

Säkerhetsföretagen, Almega

almega.se/

Handel & besöksnäring

Svensk Handel

Svensk Handel

svenskhandel.se
Svensk Handel

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, TGA

teknikgrossisterna.se

Transporter

Biltrafikens Arbetsgivareförbund , Transportföretagen

transportforetagen.se

Föreningen Svensk Sjöfart

sweship.se

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

transportforetagen.se

Sjöfartens Arbetsgivareförbund

transportforetagen.se

Svenska Flygbranschen, Transportföretagen

transportforetagen.se

Sveriges Bussföretag, Transportföretagen

transportforetagen.se

Sveriges Hamnar, Transportföretagen

transportforetagen.se/

Transportindustriförbundet

swedfreight.se

Byggindustri, installation

Byggföretagen

byggforetagen.se

Glasbranschföreningen

gbf.se/

Installatörsföretagen

installatorsforetagen.se/

Maskinentreprenörerna

maskinentreprenorerna.se

Måleriföretagen i Sverige

maleriforetagen.se/

Plåt & Ventföretagen

pvforetagen.se/
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist