Nyhetsarkiv

Sök bland de senaste nyheterna som publicerats på svensktnaringsliv.se. Du kan filtrera på publiceringsår, ämnesområde och person som skrivit nyheten. För närvarande visas endast de 500 senaste nyheterna. För att söka fram äldre nyheter hänvisas till sökrutan i toppen på sajten.

Visar 61 - 80 av 7653
NYHETPublicerad: Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.

NYHETPublicerad: Försiktigare företagare förutspår svalare konjunktur

Försiktigare företagare förutspår svalare konjunktur

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningarna om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. "Företagens förväntningar ligger nu under historiska förväntningar", säger Violeta Juks som är ekonom på Svenskt Näringsliv.

NYHETPublicerad: Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.

NYHETPublicerad: Jönköping fortsatt bra på att använda patent

Jönköping fortsatt bra på att använda patent

Företag i Jönköpings län har under många år varit duktiga på att använda sig av nationella patent. Av den statistik för 2018 som Patent- och registreringsverket nyligen presenterade framgår att detta fortsatt gäller. Såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun ligger bra till i en nationell jämförelse, vare sig man tittar på absoluta tal eller sett i relation till antal invånare.

NYHETPublicerad: Fler nya bostäder med regelförenklingar

Fler nya bostäder med regelförenklingar

I Västra Götalands län väntas befolkningen fortsätta växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Samtidigt upplever i princip alla kommuner i länet ett underskott på bostäder, med undantag för Dals-Ed och Herrljunga som är de enda kommunerna i länet där man upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Många arbetsgivare får också svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas och växa. Detta påverkar i sin tur möjligheten av utvecklas och växa vilket i förlängningen påverkar välfärden och reformutrymmet i kommunen.

NYHETPublicerad: Sverige behöver bättre designade miljöskatter

Sverige behöver bättre designade miljöskatter

Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.

NYHETPublicerad: Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.

NYHETPublicerad: Rättviksmodellen ska bli en möjliggörare

Rättviksmodellen ska bli en möjliggörare

Frida Pettersson är centerpartistiskt kommunalråd i Karlstad och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott. Som en del av arbetet med att förbättra kommunens företagsklimat har man nu bestämt sig för att pröva vingarna med hjälp av Rättsviksmodellen.

NYHETPublicerad: Nej till både avtalslöst Brexit och nyval

Nej till både avtalslöst Brexit och nyval

Veckan som gått har varit intensiv. Brittiska underhuset har röstat för att skjuta upp Brexit men också röstat nej till premiärministerns förslag om nyval.

NYHETPublicerad:

Välfärdsvaluta för pengarna

Vilken välfärd får du för dina skattepengar? 
Det beror på var du bor. Det till synes självklara sambandet mellan vad du betalar och den kvalitet du får tycks dock saknas. 

NYHETPublicerad: Burlövsföretagare: "Språket är för oss inte ett avgörande hinder”

Burlövsföretagare: "Språket är för oss inte ett avgörande hinder”

På FrontPac i Burlöv får de medarbetare som inte talar svenska en chans att lära sig språket på arbetet. "Språket är inget avgörande hinder, i första hand söker vi rätt personlighet och kompetens", säger vd Martin Enocson.

NYHETPublicerad: Svenska företag har arbetat aktivt i klimatarbetet

Svenska företag har arbetat aktivt i klimatarbetet

Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar.

NYHETPublicerad: Det svenska näringslivet ligger i framkant i klimatarbetet

Det svenska näringslivet ligger i framkant i klimatarbetet

Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.

NYHETPublicerad: Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.

NYHETPublicerad: Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  

NYHETPublicerad: Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

"Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.

NYHETPublicerad: Företag bidrar till att rädda klimatet

Företag bidrar till att rädda klimatet

Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.

NYHETPublicerad: Välkommen Jessica Tengeland

Välkommen Jessica Tengeland

Jessica Tengeland ny projektledare vid Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.

NYHETPublicerad: Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?

NYHETPublicerad: Hallå där, Emma Wåhlberg

Hallå där, Emma Wåhlberg

Vi hälsar Emma Wåhlberg välkommen som studentmedarbetare i Skåne med inriktning mot att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.