Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Samarbetspartners

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att löner, pensioner och andra anställningsvillkor till stor del regleras genom överenskommelser mellan företagens organisationer och deras fackliga motparter i kollektivavtal.

Genom kollektivavtalens stora omfattning och stabilitet, kan också administration och kapitalförvaltning bli kostnadseffektiv.

Ett antal företag, oftast ägda gemensamt av Svenskt Näringsliv och våra fackliga motparter, är viktiga delar av den modellen. Här är länkar till företagen:

AFA Försäkring
AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv tillsammans med LO och PTK. AFA erbjuder kollektivavtalade liv-, sjuk- och arbetsskadeförsäkringar för 4,7 miljoner medarbetare

Alecta
Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att det ägs av sina försäkringstagare. Alecta har av Svenskt Näringsliv och PTK fått i uppdrag att förvalta den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

AMF Pension
AMF ägs av Svenskt Näringsliv och LO tillsammans och har till uppdrag att förvalta kollektivavtalade pensioner, framförallt för arbetare i det privata näringslivet. AMF har cirka 4 miljoner kunder

Collectum
Collectum √§r, p√• Svenskt N√§ringslivs och PTK‚Äôs uppdrag, valcentral och upphandlare av f√∂rvaltning av tj√§nstepension f√∂r privatanst√§llda tj√§nstem√§n ‚Äď ITP.

Fora
Fora, som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO, är valcentralen för Avtalspensionen SAF-LO. Fora hanterar också stora delar av administrationen kring kollektivavtalade förmåner.

TRR
TRR- Trygghetsrådet är en stiftelse med uppgift att hjälpa privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb. TRR är ett resultat av omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK .

Trygghetsfonden TSL
TSL hjälper privatanställda arbetare som sägs upp till följd av arbetsbrist till att hitta ett nytt jobb, starta eget eller studera. TSL är resultatet av avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Några andra samarbetspartners

Svenskt Näringsliv har också samarbeten med flera organisationer som på olika sätt har till uppgift att sprida kunskap om företagande och näringsliv och hjälpa det svenska näringslivet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist