Svenskt Näringslivs valberedning

För beredning av val vid Svenskt Näringslivs stämma ska enligt stadgarna en valberedning utses (av stämman). Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Stämman ska eftersträva att valberedningen får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.

Stämman utsåg 2020-05-28 följande ledamöter (med personlig ersättare) i valberedningen:

  • Håkan Buskhe        (Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist)
  • Lennart Wiklund      (Erik Svensson)
  • Staffan Lindquist      (Christer Johansson)
  • Andreas Gyllestrand  (Mats Grundius)
  • Pether Fredholm      (Maria Zimdahl)

Kontakta Valberedningen

2021 års stämma äger rum torsdagen den 20 maj