Svenskt Näringslivs valberedning

För beredning av val vid Svenskt Näringslivs stämma ska enligt stadgarna en valberedning utses (av stämman). Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Stämman ska eftersträva att valberedningen får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.

Stämman utsåg 2017-05-18 följande ledamöter (med personlig ersättare) i valberedningen:

  • Johan Ekesiöö         (Åke Svensson)
  • Erik Svensson          (Lennart Wiklund)
  • Staffan Lindquist      (Christer Johansson)
  • Sten Brandt             (Gunnar Schön)
  • Pether Fredholm      (Maria Zimdahl)

Kontakta Valberedningen

2018 års ordinarie stämma äger rum torsdagen den 24 maj.