Svenskt Näringslivs valberedning

Enligt stadgarna skall för beredning av val vid Svenskt Näringslivs stämma en valberedning utses (av stämman). Valberedningen skall bestå av minst fem ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Stämman skall eftersträva att valberedningen får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.

Stämman utsåg 2016-05-19 följande ledamöter i valberedningen:

 • Jens Spendrup, ordförande
 • Eva Dunér
 • Johan Ekesiöö
 • Susanne Holm
 • Gull-Britt Jonasson
 • Magnus Larsson
 • Annika Lundius
 • Sverker Martin-Löf
 • Ulrik Wehtje
 • Christer Westin
 • Leif Östling

Kontakta Valberedningen

2017 års ordinarie stämma äger rum torsdagen den 18 maj.