PRESSMEDDELANDE16 juni 2023

Bra att genomförandet av minimilönedirektivet hålls på miniminivå

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har i dag tagit emot betänkandet från utredningen om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner.

– Utredaren har samarbetat nära och lyssnat på parterna under utredningen. Utredningen står upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen, vilket innebär att genomförandet inte kommer att gå utöver vad direktivet som ett minimum kräver, säger Torbjörn Johansson avtalssekreterare på LO. LO är under 2023 ordförande i Arbetsmarknadens EU-råd.

– Vår utgångspunkt för genomförandet har varit – och är fortsatt – att EU inte får reglera löneförhållanden. Direktivet varken kan eller får leda till förändringar av den svenska lönebildningen som parterna i den svenska modellen har ansvar för. Minimilön är så kallad nationell kompetens och måste fortsätta vara det, säger Torbjörn Johansson.

Arbetsmarknadens EU-råd anser att det är viktigt att regeringen lägger kraft på att understödja Danmarks talan om ogiltigförklaring av minimilönedirektivet i EU-domstolen.

– Att Danmarks talan prövas i EU-domstolen är viktigt för den som tror på EU som rättsstat. Som medlemsstat har Sverige både en rättighet och en skyldighet att driva på för att domstolen prövar om lagstiftaren har hållit sig inom den kompetens som medlemsstaterna tilldelat EU, säger Torbjörn Johansson.

Arbetsmarknadens EU-råd ser fram emot fortsatt nära dialog med Regeringskansliet och är redo att bidra i arbetet utifrån sitt partsansvar för den svenska lönebildningsmodellen.

Hösten 2018 bildade parterna i den privata sektorn, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, Arbetsmarknadens EU-råd. Syftet är att långsiktigt tillvarata gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. Arbetsmarknadens EU-råd gör gemensamma ställningstaganden om lagstiftning på EU-nivå och genomförande i svensk lagstiftning.

EU-rådets högsta representanter är Susanna Gideonsson, ordförande LO, Martin Linder, ordförande PTK och Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv. Under 2023 är LO ordförande i rådet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist