PRESSMEDDELANDE31 mars 2023

Ett tufft och högt märke är nu etablerat på arbetsmarknaden

Nya avtal har nu tecknats inom industrin. Därmed är märket satt i avtalsrörelsen. Avtalen omfattar två år och en total kostnadsram om 7,4 procent fördelat med 4,1 på år ett och 3,3 på år två. Det är den högsta kostnadsramen sedan Industriavtalets tillkomst 1997.

”Märket på 7,4 procent över två år är det högsta på 25 år och ökar pressen på många företag med risk för varsel och minskade investeringar som följd”, säger Mattias Dahl.

– Förhandlingarna har varit mycket svåra. De flesta företag är hårt pressade, precis som många anställda. Det ekonomiska läget är ytterst besvärligt. Märket på 7,4 procent över två år är det högsta på 25 år och ökar pressen på många företag med risk för varsel och minskade investeringar som följd, säger Mattias Dahl, vice vd och chef för arbetsgivarfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har i dag beslutat att industrins avtal ska vara normerande för övriga avtal på den privata arbetsmarknaden.

– Ett tydligt märke om 7,4 procent över 24 månader är nu etablerat. Att parterna följer märket är ett ansvarstagande som vi ska vara stolta över. Det har tjänat oss alla väl. Det skapar stabilitet och ger förutsägbarhet. Faktorer som i dessa osäkra tider har extra stor betydelse för att behålla företag och jobb i Sverige, säger Mattias Dahl.

– Viktningen mellan år ett och två i avtalen signalerar tydligt att arbetsmarknadens parter har tilltro till att Riksbanken kommer att klara av sitt uppdrag att pressa ner inflationen, säger Mattias Dahl.

Mattias Dahl finns tillgänglig för ytterligare kommentarer via Svenskt Näringslivs presschef Amanda Florin på +46 73 508 86 89.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist