PRESSMEDDELANDE25 maj 2023

Jacob Wallenberg omvald ordförande för Svenskt Näringsliv

Vid Svenskt Näringslivs stämma den 25 maj omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande. Till vice ordföranden omvaldes Tom Erixon, Marcus Kristiansson och Marie Svensson.

Vid Svenskt Näringslivs stämma den 25 maj omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande. Foto: Anders Wiklund / TT

Till ny styrelseledamot valdes av stämman Per Avander.

Johan Andersson, Eva Dunér, Johan Forssell, Rickard Gustafsson, Åse Holmberg, Martin Lundstedt, Helena Stjernholm, Ann Carlsson, Carola Lavén och Vahid Zohali omvaldes av stämman som styrelseledamöter.

Till nya ledamöter i verksamhetsstyrelsen valdes Claes Hansson, Yvonne Pernodd och Mikael Staffas.

Svenskt Näringslivs styrelse består dels av ledamöter som utses av stämman, dels av ledamöter som utses av föreningens medlemsorganisationer.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist