PRESSMEDDELANDE19 maj 2022

Jacob Wallenberg: ”Ett starkt Sverige kräver ett starkt näringsliv”

På torsdagen valdes Jacob Wallenberg till ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Vid det efterföljande Framtidsmötet beskrev Jacob Wallenberg ett antal prioriteringar framåt.

Jacob Wallenberg är ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Foto: Sören Andersson

Jacob Wallenberg är en välkänd och respekterad företagsledare, med lång erfarenhet från en rad nyckelroller i globala företag.

I sitt anförande knöt Jacob Wallenberg an till den tradition av företagsamhet som hans familj vårdat under lång tid och han underströk betydelsen av fortsatt öppenhet mot resten av världen även i svåra tider. Han lyfte fram att ett konkurrenskraftigt näringsliv har varit och är avgörande för svenska folkets trygghet och försörjning och pekade på några särskilt prioriterade områden framåt:

–Vi måste förhålla oss till en orolig omvärld samtidigt som vi värnar öppenhet och frihandel. Det innebär svåra överväganden. Både föreningarna Finlands Näringsliv och Svenskt Näringsliv har ställt sig bakom besluten om våra respektive länders ansökan om NATO-medlemskap. Med ett finskt och svenskt medlemskap kan alla nordiska länder tillsammans utforma ett starkt nordiskt block som kan ge hela Östersjöområdet den trygghet som är förutsättningen för ett fungerande och starkt företagande.

– Min förhoppning är näringslivsfrågorna lyfts fram än mer i den kommande valrörelsen. Vi vill medverka till ökad dialog mellan politik och näringsliv om vad som krävs för ett starkt och än mer blomstrande Sverige med hjälp av näringslivet. Inte minst är viktiga frågor att vi investerar betydligt mer i utbildning och forskning och utveckling, och att vi utnyttjar digitaliseringens alla möjligheter.  

– Vi behöver öka takten i klimatomställningen och här spelar företagens innovationskraft en viktig roll. Sverige och svenskt näringsliv ligger redan långt framme och vi har en rad möjligheter att bli än mer konkurrenskraftiga, men det kräver investeringar i infrastruktur, fossilfri energi av alla slag och att tillståndsprocesserna förändras.

– Genom ett ambitiöst svenskt EU-ordförandeskap kan vi bidra till att sätt grön, hållbar konkurrenskraft högst upp på EU-agendan. Vi kan också fördjupa själva fundamentet för EU: den inre marknaden som skapar skalfördelar och stärker oss i relation till andra marknader.

Jacob Wallenberg efterträder Fredrik Persson som är nominerad till ny ordförande för BusinessEurope, det europeiska näringslivets centralorganisation.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist