PRESSMEDDELANDE20 september 2021

Regeringens budget missar målet

Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen i sitt budgetförslag går vidare med reformeringen av LAS och en förstärkt omställning. Däremot saknas tillräckligt effektiva åtgärder för att underlätta företagens investeringar i klimatvänlig teknik och för att få fler i arbete samt underlätta företagens kompetensförsörjning, trots ett reformutrymme på 74 miljarder.

”Det råder stor osäkerhet om förutsättningarna för investeringar i en lång rad verksamheter som behövs för att klara klimatomställningen. Tyvärr visar regeringen lite förståelse för det i budgeten”, säger Jan-Olof Jacke i en kommentar till budgeten. 

– Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen går vidare med parternas överenskommelse om LAS. Däremot saknas effektiva åtgärder som gör det lönsammare att gå från bidrag till arbete och som gör det enklare och billigare att anställa. Familjeveckan, kortare karens i a-kassan och höjd nivå i sjukförsäkringen är exempel på åtgärder som tvärtom ökar frånvaron och minskar drivkrafterna att arbeta, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

– Vi står inför en dubbel utmaning. Samtidigt som utanförskapet och långtidsarbetslösheten är oacceptabelt högt har många företag mycket svårt att få tag på rätt kompetens. Tyvärr saknar budgeten ordentliga svar på dessa utmaningar, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

– Det råder just nu stor osäkerhet om förutsättningarna för investeringar i en lång rad verksamheter som behövs för att klara klimatomställningen. Tyvärr visar regeringen lite förståelse för det i budgeten. Regeringen behöver vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa en fungerande elförsörjning och att underlätta tillståndsprocesserna, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist