Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
PRESSMEDDELANDE20 maj 2021

Svenskt Näringslivs pris till Curt Nicolins minne tilldelas 2021 Jacob Wallenberg

Nicolinpriset ges sedan 2006 till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda, det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Motiveringen lyder:

”Jacob Wallenberg har under lång tid haft en avgörande roll som en engagerad röst för företagsamheten i Sverige.

Han har genom sin tydlighet bidragit till att slå fast hur viktigt det är för oss alla att svenska företag, stora som små, har konkurrenskraftiga villkor, att världshandeln är fri och att marknadsekonomin är avgörande för vårt välstånd.

Vi vill särskilt lyfta fram viljan och orken att stå upp för det rätta även när det är obekvämt, att hålla stadig kurs oavsett vindriktning och att göra det för det breda näringslivets bästa.”

Så här kommenterar Jacob Wallenberg priset:

”Curt Nicolin var en av Sveriges absolut främsta och tongivande företagsledare under en lång period. Utöver hans stora insatser som företagsledare var han också mycket engagerad i att förbättra svenskt näringslivsklimat och en stark företrädare för frihandel. Därför är jag mycket stolt och hedrad över att ta emot Nicolinpriset.

I dagens läge när näringslivet står inför stora omvandlingar både i Sverige och internationellt är det viktigt att företagsledare både enskilt och genom sammanhållande organisationer som Svenskt Näringsliv fortsätter att dela med sig av sina perspektiv för att stärka Sveriges konkurrenskraft.”

Prissumman är 50 000 kronor. Jacob Wallenberg kommer att skänka hälften till Journalistfonden och hälften till Institutet för mediestudier.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Nicolinpriset
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist