PRESSMEDDELANDE28 september 2022

Vårgårda har Sveriges bästa företagsklimat

Vårgårda har Sveriges bästa företagsklimat, visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Undersökningen visar tydligt att det som gör Vårgårda så framgångsrikt är att man konsekvent prioriterar företagen och underlättar för dem. 

 Vårgårda förstår företagens vardag, har rimliga handläggningstider och hög tillgänglighet.Foto: Mostphotos, Vårgårda kommun, Rydlers Bygg

– Vårgårda visar tydligt vad som krävs för att attrahera företag. De prioriterar företagen och underlättar för dem. De förstår företagens vardag, har rimliga handläggningstider och hög tillgänglighet, säger Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det borde ligga i varje kommuns intresse att ha ett bra företagsklimat, då vill företag etablera sig och växa. Det skapar jobb och ökade skatteintäkter för kommunen att satsa på välfärden, säger Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

På andra plats kommer i år Staffanstorp i Skåne, följt av Solna i Stockholms län.

Totalt 15 av 21 län har kommuner bland de 50 främsta, och åtta län har nya länsvinnare. I elva län finns kommuner som totalt klättrat minst 100 placeringar de senaste fem åren.

– Resultatet visar att alla kommuner kan nå ett bra företagsklimat, oberoende av var i landet de ligger. Men på topp 50 finns inte en enda av landets 25 största kommuner. De små och medelstora klarar sig betydligt bättre. Stora kommuner måste bli bättre på dialog, information och förändra attityderna gentemot företag, kommenterar Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Om Svenskt Näringslivs kommunranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist