NYHET1 oktober 2021

Blekinges företag går uppåt, men cementkrisen hotar

Företagen i Blekinge är nu lika positiva om framtiden som innan pandemin. Men brist på arbetskraft och en potentiell cementkris hotar återhämtningen.

Nästan hälften av alla företag i Blekinge tror att deras verksamhet skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd på Gotland upphör. 18 procent tror att det blir aktuellt med personalneddragningar. Foto: Mostphotos

De blekingska företagen har i genomsnitt positiva förväntningar på det närmaste halvåret, och planerar att utöka såväl sin produktion, sin personalstyrka och sina investeringar. Enbart i ett fåtal andra län är framtidstron just nu starkare. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel, där företagare får svara på frågor om hur de ser på sin verksamhet i framtiden. Den senaste undersökningen har besvarats mellan 24 augusti och 10 september.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Bakom de positiva siffrorna vilar dock flera orosmoln. Ett sådant är risken för att Cementas brytningstillstånd på Gotland ska upphöra. Nästan hälften av alla företag i Blekinge, 47 procent, tror att deras verksamhet skulle drabbas negativt om verksamheten upphör. 18 procent tror att det blir aktuellt med personalneddragningar.

– Cementakrisen riskerar att bli ett dråpslag mot industrin. I förlängningen kommer hela arbetsmarknaden att drabbas när nya investeringar och satsningar läggs på is, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Mest oroade är byggföretagen och industrin, där 64 respektive 53 procent anger att de skulle påverkas negativt. Även i andra branscher som handel, besöksnäring och tjänstesektorn uppger nästan var tredje företag att de skulle drabbas.

Var sjätte person i Blekinge lever i utanförskap. Ändå har företagen svårt att hitta människor med rätt erfarenhet och utbildning som kan ta jobben.
Johan Dalén
Svenskt Näringsliv

– Det här är en fråga för hela näringslivet och ekonomin, säger Johan Dalén.

Tyvärr är krisen runt Cementa inte unik. Krångliga regler och oförutsägbara tillståndsprocesser drabbar många företag. Var tredje företag i Blekinge upplever det som en svårighet när de ska besluta om nya investeringar. Det största hindret för företagen är dock tillgången på arbetskraft med rätt kompetens.

– Var sjätte person i Blekinge lever i utanförskap. Ändå har företagen svårt att hitta människor med rätt erfarenhet och utbildning som kan ta jobben. Detta är vår allra största utmaning under de kommande åren, säger Johan Dalén.

Svenskt Näringslivs företagarpanel har även fått svara på vilka åtgärder som skulle underlätta beslut om nya investeringar. Det vanligaste svaret, med god marginal, var lägre arbetsgivaravgifter. Sveriges höga löneskatter försvårar, framförallt inom mer personalintensiv verksamhet. På andra plats kommer goda och stabila politiska förutsättningar.

– Många investeringar kräver lång tid för att ge avkastning, varför snabba förändringar och skiftande politiska majoriteter är en osäkerhet. Det gäller såväl nationellt som lokalt. För kommunerna är det viktigt både att prioritera företagsklimatet och att ha en bred samsyn kring frågorna, säger Johan Dalén.

Företagarpanelen

Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

Läs mer om och gå med i Företagarpanelen här.

FöretagarpanelenKonjunkturenBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist