NYHET26 januari 2023

”Den direkta åtgärden blir tyvärr att skära ner på personalen”

Utöver vikande konsumtion, inflation och höga elpriser, fick landets handlare vid årsskiftet höjda hyror. Marginalerna minskar kraftigt i branschen och dagligvaruhandeln gjorde 2022 ett historiskt svagt år. Därtill har branschen anklagats för s.k. ”greedflation”, det vill säga att man skulle ha höjt priserna omotiverat mycket till sin egen fördel – en anklagelse som dock är helt omotiverad, visar nya siffror.

Tomas Bonli är delägare på Ica Supermarket Sölvesborg och stämmer in i resonemanget att marginalerna minskar och att företagen inom dagligvaruhandeln får ta smällen.

– Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade visserligen med 5,7 procent under 2022 men eftersom prisökningarna var historiskt höga och uppgick till 11,3 procent enligt SCB:s konsumentprisindex så innebär det att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -5,6 procent, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel till Tidningen Näringslivet.

Som konsekvens av lågkonjunkturen ser vi ett ändrat konsumentbeteende bland dagligvaruköp. Det rör sig om en kombination av att konsumenten köper färre och billigare produkter. Konsumenter måste se över sina inköp för att ta höjd för ökade räntekostnader, skenande elräkningar och höga drivmedelskostnader. För branschen med redan låg nettomarginal, ökar priserna hos underleverantören vilket höjer priset ut mot kund. Mot den bakgrunden har skam kastats på handlarna, som knappt kan anpassa sig efter höjningen för att täcka sina egna kostnader, såsom hyra, el och andra fasta kostnader.

Tomas Bonli är delägare på Ica Supermarket Sölvesborg och stämmer in i resonemanget att marginalerna minskar och att företagen inom dagligvaruhandeln får ta smällen.

– Den direkta åtgärden blir tyvärr att skära ner på personalen för att spara på kostnaden. Kriskassan är inte tillräckligt stor för att klara av denna stora ökning under så lång tid, säger Tomas Bonli.

Bland annat har priset på spannmål ökat drastiskt beroende på fortsatt oro över exportmöjligheter och priset på mjölk har ökat med 51 procent under perioden november 2021 till november 2022 enligt Jordbruksverket. Tomas Bonli har ett förslag som skulle kunna bromsa den nedåtgående konsumtionsspiralen.

– I december tog Spaniens regering bort momsen på basmatvaror såsom bröd, mjölk, frukt och grönt för att underlätta för de spanska hushållen. Momsen på matolja och pasta halverades. Att ta bort momsen skapar inte en direkt påverkan på marginalen hos oss men det gynnar ett annat konsumtionsbeteende där vår kund vågar öka sin konsumtion som blir ett steg i rätt riktning för oss. När vi slipper betala in moms genererar detta inget till vår vinst men konsumenten hade kunnat och vågat handla annorlunda om priset minskade med 12–15 procent på basvaror. Med ett bättre konsumtionsbeteende börjar hjulen snurra igen och vi tar oss snabbare ur denna ekonomiska situation som lågkonjunkturen för med sig, säger Tomas Bonli.

KonjunkturenBlekinge
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist