Johanna Beijer, Robert Lindén, Kith Mårtensson, Margareta Forslund
Foto: Krisztina Andersson

Johanna Beijer, socialdemokraternas kommunalrådskandidat i Sölvesborg, mötte företagens frågor om hur hon tänker agera för att förenkla regelverken för företagen. På bild även, från vänster, Robert Lindén (SD), Kith Mårtensson (M) och Margareta Forslund, Landsbygdspartiet.

Högre service och sänkta avgifter – vallöfte eller valfläsk?

NYHET Publicerad

VALFRUKOST Det märks att det snart är val. Företrädare för elva politiska partier fanns på plats på valfrukost för att svara på företagarnas frågor om satsningar på det lokala näringslivet i Sölvesborg.

Engagemanget var stort både hos företagen och hos de lokala politikerna när Svenskt Näringsliv, i samarbete med Företagarna i Sölvesborg, bjöd in till valfrukost för att diskutera näringslivsfrågor och det lokala företagsklimatet. Elva partier fanns på plats och panelen, bestående av lokala partirepresentanter, var rörande enig om att näringslivet är ett prioriterat område som det behöver satsas på i olika former.

Moderatorer och frågeställare vid valfrukosten var Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv, och Patrik Johansson, företagare och ordförande i Företagarna i Sölvesborg. Politikerna fick svara på frågor utifrån sina partiprogram när det gäller småföretagande, ekonomi och näringsliv.

Anders Jönsson, Robert Manea, Robert Lindén, Kith Mårtensson
Foto: Krisztina Andersson

Anders Jönsson, SoL-Partiet, Robert Manea (KD), Robert Lindén (SD) och Kith Mårtensson (M), fyra av de elva partierna som fanns på plats vid företagarnas valfrukost.

Fråga till Anders Jönsson, SoL-partiet

Ni lobbar för att slå ihop Sölvesborgs och Bromölla kommuner till en kommun, vad skulle en sådan sammanslagning innebära för det lokala näringslivet?
– Vi skulle bli en population på cirka 30 000 invånare och få helt andra möjligheter att se över frågor som rör trygghet, sjukvård och räddningstjänst.

Fråga till Robert Manea, Kristdemokraterna

Ni vill stärka inträdesjobben och göra det enklare för företag att anställa med lägre löner. Oppositionen hävdar att det är lönedumpning men ni hävdar att det skulle underlätta integrationen?
– Det är ett sätt att öka sysselsättningen och få fler i arbete. I valet mellan en arbetssökande som varken behärskar språket eller arbetsplatsstrukturen fullt ut och en som behärskar såväl språk som struktur, faller valet oftast på den sistnämnda.

Fråga till Robert Lindén, Sverigedemokraterna

Ni strävar efter ett EU-utträde, på vilket sätt skulle ett utträde gynna de lokala företagen om marknaden i den europeiska gemenskapen minskar?
– Det beror på vilken inriktning företagen har generellt och på om det är på den nivån man bedriver affärer eller är mer lokalt inriktad. Marknaden finns fortfarande kvar. Vi måste omförhandla de villkor som finns och hitta ett annat samarbetsförhållande till EU i framtiden.

Fråga till Kith Mårtensson, Moderaterna

Ni riktar kritik mot Arbetsförmedlingen och vill ersätta dess nuvarande form med en mindre och ”vassare” aktör/matchningsaktörer. Vad är det Arbetsförmedlingen gör fel och vad är det som en annan aktör skulle göra bättre?
– Vår uppfattning är att det är svårt att få jobb genom Arbetsförmedlingen. Det finns en hel del åtgärder som den arbetssökande sätts i men de ”riktiga” jobben får man i regel på annat sätt. Jobba mer individbaserat och matcha kompetenserna med arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Arbetsförmedlingen har, i den form den är idag, tjänat ut sin roll.

Johanna Beijer, Eva-Lena Ulvsfält, Inga-Lena Fischer och Nina Åkesson
Foto: Krisztina Andersson

Deltog i panelen gjorde bland annat Johanna Beijer (S), Eva-Lena Ulvsfält (MP), Inga-Lena Fischer (L) och Nina Åkesson (FI).

Fråga till Johanna Beijer, Socialdemokraterna

Administration och svårtillämpade regelverk är viktiga frågor för företagen som kan vara direkt avgörande för ett företags fortlevnad. Införande av kostsamma och tidsödande regler är ingen företagsvänlig politik, hur vill ni verka för att förenkla för företagen?
– Lokalt pratar vi om förbättra servicen och att göra det enklare för företagen att söka tillstånd. Kommunen ska vara en bra plattform för företagen att få service men en väg in. Sedan är det ju faktiskt så, att om jag väljer att driva butik så måste jag ändå stå för kostnaderna, men självklart ska vi inte ta ut för mycket i finansieringsavgifter.

Fråga till Eva-Lena Ulvsfält, Miljöpartiet

Miljöpartiet pratar om grön skatteväxling och grönt småföretagande, man vill gynna branscher som satsar miljövänligt och straffa de som inte gör det. Vad menar ni med grönt företagande?
– Framtidens jobb finns inom den gröna sektorn, främst inom teknik med utveckling av solenergi, vindkraft och förnybar energi. Men det finns även andra branscher, inte minst inom turism och livsmedelsproduktion. Lokalt vill vi satsa på utbildning i ekoturism.

Fråga till Inga-Lena Fischer, Liberalerna

Tiden för provanställning är idag sex månader, ni vill förlänga provanställningstiden till ett år. Hur skulle ett sådant införande gynna företagen?
– Sex månader är alldeles för kort tid för att man ska kunna få en uppfattning om hur en medarbetare fungerar på arbetsplatsen och även för den enskilde att komma in i arbetet. Ett år är en mer gedigen tidsram.

Fråga till Nina Åkesson, Feministiskt initiativ

Ni förespråkar i alla era punkter att utgå från ett genusperspektiv och att ”stöd till företagare ska ges med uttalat mål att skapa genusbalans.” Vidare vill ni bland annat att tilldelning av offentliga medel ska redovisas könsfördelat. Vilka är fördelarna för företagen? 
– Jag ser bara fördelar med genusbalans och kvotering på arbetsplatserna, inte minst när det handlar om arbetsklimatet.

Willy Söderdahl, Ulf Svensson
Foto: Krisztina Andersson

Willy Söderdahl (V) och Ulf Svensson (C), lokalpolitiker i Sölvesborg

Fråga till Willy Söderdahl, Vänsterpartiet

Ni talar om att ”de rättigheter som kringgår ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former” (kommunala eller statliga). Vidare vill nu att de gemensamt ägda företagens andelar av ekonomin ska öka?
– Vi tror på ett gemensamt ägande inom utbildning, vård och omsorg. Kollektivtrafiken, elförsörjningen och vattenförsörjningen är andra områden där vi förespråkar gemensamt ägande.

Fråga till Ulf Svensson, Centerpartiet

Ni vill sänka skatterna för småföretagen för att på så sätt öka sysselsättningen. Förklara?
– Nyanlända och unga människor som står utanför arbetsmarknaden får en möjlighet att bidra till välfärden.  Samtidigt ges företagen, särskilt småföretagen, möjlighet att växa.

Fråga till Margareta Forslund, Landsbygdspartiet

Margareta Forslund, landsbygdspartiet

Margareta Forslund, Landsbygdspartiet

Foto: Krisztina Andersson

Partiet förespråkar en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna. Skapar man inte illojal konkurrens mellan landsbygd och tätort på det viset?
– Företag på landsbygden och i glesbygden har helt andra kostnader än verksamheter i tätorten. Det handlar om högre kostnader för transporter och sämre vägstandarder på de mindre orterna. Små företag på landsbygden kan inte konkurrera på lika villkor.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.
NYHET Publicerad:

”Det är förödande för handeln”

SÄKERHET Vi på Svenskt Näringsliv tog med oss riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) på en heldag med varierade och intressanta företagsbesök. Dagen avslutades på Ica Maxi i Olofström där butikens ägare Erik Olsson lyfte den ökade kriminaliteten som ett problem. "Det är förödande för handeln som förlorar stora summor på stölder i butik", säger han.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel i fokus när politiker besökte företag

FÖRETAGSBESÖK De beslut som fattas av politiker kan få stor effekt på företagen, därför är det viktigt att det finns en förståelse för hur företagarnas vardag ser ut. Svenskt Näringsliv har på senare tid tagit med flera av Blekinge riksdagsledamöter på besök på några av våra spännande och växande företag. Ett återkommande tema var regelkrånglet. "Det är inte lätt med alla olika tillståndsprocesser. Man tycker det borde kunna gå snabbare", säger Johan Holgersson på Best Western i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i företagsamhet mellan kvinnor och män i Blekinges kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Betydligt fler män än kvinnor är företagsamma i Blekinge. Cirka 3 200 kvinnor är företagsamma, mot 8 300 män. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Som företagsam räknas man om man har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller om man är vd eller ledamot i ett aktiebolag. Skillnaderna mellan könen är betydligt lägre i välfärdsbranschen, och i RUT-sektorn dominerar kvinnorna. "Förslag som slår mot dessa branscher slår också direkt mot kvinnors företagande", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar bland Blekinges företagare

KONJUNKTUR Den globala ekonomin har börjat sakta in, men i Blekinge tror många företagare på framtiden. Var tredje företag planerar att utöka sin personalstyrka, och nästan hälften tror på ökad produktion. "Företagen har en positiv syn på framtiden, men en del av planerna kan äventyras av kompetensbristen", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Blekinge.
NYHET Publicerad:

"Våra lastbilar har fått köra halvtomma"

Trygve Bengtsons åkeri i Bromölla är ett av många företag som har drabbats av Hamnarbetarförbundets strejker. Företaget kör transporter med 56 lastbilar, och arbetar ständigt med att optimera sina rutter för att kunna fylla dem så mycket som möjligt. Under strejkerna slås planeringen sönder. "Våra lastbilar har fått köra halvtomma på sina rutter", säger vd Trygve Bengtsson.
NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson, vd för Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.