Johanna Beijer, Robert Lindén, Kith Mårtensson, Margareta Forslund
Foto: Krisztina Andersson

Johanna Beijer, socialdemokraternas kommunalrådskandidat i Sölvesborg, mötte företagens frågor om hur hon tänker agera för att förenkla regelverken för företagen. På bild även, från vänster, Robert Lindén (SD), Kith Mårtensson (M) och Margareta Forslund, Landsbygdspartiet.

Högre service och sänkta avgifter – vallöfte eller valfläsk?

NYHET Publicerad

VALFRUKOST Det märks att det snart är val. Företrädare för elva politiska partier fanns på plats på valfrukost för att svara på företagarnas frågor om satsningar på det lokala näringslivet i Sölvesborg.

Engagemanget var stort både hos företagen och hos de lokala politikerna när Svenskt Näringsliv, i samarbete med Företagarna i Sölvesborg, bjöd in till valfrukost för att diskutera näringslivsfrågor och det lokala företagsklimatet. Elva partier fanns på plats och panelen, bestående av lokala partirepresentanter, var rörande enig om att näringslivet är ett prioriterat område som det behöver satsas på i olika former.

Moderatorer och frågeställare vid valfrukosten var Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv, och Patrik Johansson, företagare och ordförande i Företagarna i Sölvesborg. Politikerna fick svara på frågor utifrån sina partiprogram när det gäller småföretagande, ekonomi och näringsliv.

Anders Jönsson, Robert Manea, Robert Lindén, Kith Mårtensson
Foto: Krisztina Andersson

Anders Jönsson, SoL-Partiet, Robert Manea (KD), Robert Lindén (SD) och Kith Mårtensson (M), fyra av de elva partierna som fanns på plats vid företagarnas valfrukost.

Fråga till Anders Jönsson, SoL-partiet

Ni lobbar för att slå ihop Sölvesborgs och Bromölla kommuner till en kommun, vad skulle en sådan sammanslagning innebära för det lokala näringslivet?
– Vi skulle bli en population på cirka 30 000 invånare och få helt andra möjligheter att se över frågor som rör trygghet, sjukvård och räddningstjänst.

Fråga till Robert Manea, Kristdemokraterna

Ni vill stärka inträdesjobben och göra det enklare för företag att anställa med lägre löner. Oppositionen hävdar att det är lönedumpning men ni hävdar att det skulle underlätta integrationen?
– Det är ett sätt att öka sysselsättningen och få fler i arbete. I valet mellan en arbetssökande som varken behärskar språket eller arbetsplatsstrukturen fullt ut och en som behärskar såväl språk som struktur, faller valet oftast på den sistnämnda.

Fråga till Robert Lindén, Sverigedemokraterna

Ni strävar efter ett EU-utträde, på vilket sätt skulle ett utträde gynna de lokala företagen om marknaden i den europeiska gemenskapen minskar?
– Det beror på vilken inriktning företagen har generellt och på om det är på den nivån man bedriver affärer eller är mer lokalt inriktad. Marknaden finns fortfarande kvar. Vi måste omförhandla de villkor som finns och hitta ett annat samarbetsförhållande till EU i framtiden.

Fråga till Kith Mårtensson, Moderaterna

Ni riktar kritik mot Arbetsförmedlingen och vill ersätta dess nuvarande form med en mindre och ”vassare” aktör/matchningsaktörer. Vad är det Arbetsförmedlingen gör fel och vad är det som en annan aktör skulle göra bättre?
– Vår uppfattning är att det är svårt att få jobb genom Arbetsförmedlingen. Det finns en hel del åtgärder som den arbetssökande sätts i men de ”riktiga” jobben får man i regel på annat sätt. Jobba mer individbaserat och matcha kompetenserna med arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Arbetsförmedlingen har, i den form den är idag, tjänat ut sin roll.

Johanna Beijer, Eva-Lena Ulvsfält, Inga-Lena Fischer och Nina Åkesson
Foto: Krisztina Andersson

Deltog i panelen gjorde bland annat Johanna Beijer (S), Eva-Lena Ulvsfält (MP), Inga-Lena Fischer (L) och Nina Åkesson (FI).

Fråga till Johanna Beijer, Socialdemokraterna

Administration och svårtillämpade regelverk är viktiga frågor för företagen som kan vara direkt avgörande för ett företags fortlevnad. Införande av kostsamma och tidsödande regler är ingen företagsvänlig politik, hur vill ni verka för att förenkla för företagen?
– Lokalt pratar vi om förbättra servicen och att göra det enklare för företagen att söka tillstånd. Kommunen ska vara en bra plattform för företagen att få service men en väg in. Sedan är det ju faktiskt så, att om jag väljer att driva butik så måste jag ändå stå för kostnaderna, men självklart ska vi inte ta ut för mycket i finansieringsavgifter.

Fråga till Eva-Lena Ulvsfält, Miljöpartiet

Miljöpartiet pratar om grön skatteväxling och grönt småföretagande, man vill gynna branscher som satsar miljövänligt och straffa de som inte gör det. Vad menar ni med grönt företagande?
– Framtidens jobb finns inom den gröna sektorn, främst inom teknik med utveckling av solenergi, vindkraft och förnybar energi. Men det finns även andra branscher, inte minst inom turism och livsmedelsproduktion. Lokalt vill vi satsa på utbildning i ekoturism.

Fråga till Inga-Lena Fischer, Liberalerna

Tiden för provanställning är idag sex månader, ni vill förlänga provanställningstiden till ett år. Hur skulle ett sådant införande gynna företagen?
– Sex månader är alldeles för kort tid för att man ska kunna få en uppfattning om hur en medarbetare fungerar på arbetsplatsen och även för den enskilde att komma in i arbetet. Ett år är en mer gedigen tidsram.

Fråga till Nina Åkesson, Feministiskt initiativ

Ni förespråkar i alla era punkter att utgå från ett genusperspektiv och att ”stöd till företagare ska ges med uttalat mål att skapa genusbalans.” Vidare vill ni bland annat att tilldelning av offentliga medel ska redovisas könsfördelat. Vilka är fördelarna för företagen? 
– Jag ser bara fördelar med genusbalans och kvotering på arbetsplatserna, inte minst när det handlar om arbetsklimatet.

Willy Söderdahl, Ulf Svensson
Foto: Krisztina Andersson

Willy Söderdahl (V) och Ulf Svensson (C), lokalpolitiker i Sölvesborg

Fråga till Willy Söderdahl, Vänsterpartiet

Ni talar om att ”de rättigheter som kringgår ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former” (kommunala eller statliga). Vidare vill nu att de gemensamt ägda företagens andelar av ekonomin ska öka?
– Vi tror på ett gemensamt ägande inom utbildning, vård och omsorg. Kollektivtrafiken, elförsörjningen och vattenförsörjningen är andra områden där vi förespråkar gemensamt ägande.

Fråga till Ulf Svensson, Centerpartiet

Ni vill sänka skatterna för småföretagen för att på så sätt öka sysselsättningen. Förklara?
– Nyanlända och unga människor som står utanför arbetsmarknaden får en möjlighet att bidra till välfärden.  Samtidigt ges företagen, särskilt småföretagen, möjlighet att växa.

Fråga till Margareta Forslund, Landsbygdspartiet

Margareta Forslund, landsbygdspartiet

Margareta Forslund, Landsbygdspartiet

Foto: Krisztina Andersson

Partiet förespråkar en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna. Skapar man inte illojal konkurrens mellan landsbygd och tätort på det viset?
– Företag på landsbygden och i glesbygden har helt andra kostnader än verksamheter i tätorten. Det handlar om högre kostnader för transporter och sämre vägstandarder på de mindre orterna. Små företag på landsbygden kan inte konkurrera på lika villkor.

Krisztina Andersson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.