NYHET5 mars 2024

”Räck upp handen på nästa föräldramöte”

Att unga människor vågar satsa på sina idéer och skapa nya framgångsrika företag är en förutsättning för att vi i framtiden ska ha en god tillväxt och ett väl fungerande samhälle. Det är därför dags föräldrar börjar kräva att deras barn får med sig grunderna i entreprenörskap redan i skolan.

”I Kalmar län driver var tredje elev ett UF-företag och får med sig viktiga kunskaper från sin utbildning. Det är vanligt att gymnasieelever som läser ekonomi erbjuds att göra ett UF-år, men det är fortfarande ovanligt på exempelvis yrkesprogram och många andra inriktningar, trots att dessa startar företag i högre utsträckning än andra efter studenten. Detta tankesätt måste ändras. Alla behöver den här kompetensen”, säger Erik Ageberg.

Allt för många unga som kommer ut på arbetsmarknaden saknar grundläggande ekonomisk förståelse och företag som rekryterar unga vittnar ofta om bristande attityd och engagemang. Dessutom finns det en oroväckande trend att nyföretagandet har minskat de senaste åren.

Enligt läroplanen för gymnasieskolan, GY11, ska skolan ”bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.” Hur ska då detta ske?

– Ett enkelt sätt för skolan att möta denna målsättning är genom att ge eleverna tillgång till Ung Företagsamhets (UF) värdefulla program, säger Erik Ageberg näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

Forskning visar att de som drivit UF-företag på gymnasiet i större utsträckning blir företagare och i mindre utsträckning hamnar i arbetslöshet.

– Studier har till och med visat att elever som drivit ett UF-företag också upplever att deras allmänna inlärningsförmåga ökat. Det finns därför bara vinster med att låta eleverna driva UF-företag, säger Erik Ageberg.

Det finns bara vinster med att låta eleverna driva UF-företag
Erik Ageberg, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv

UF är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap. Sedan starten har närmare 600 000 elever drivit UF-företag i Sverige. Listan med fördelar av att driva UF-företag kan göras lång. Men möjligheten att som elev få driva UF-företag är beroende av skolans inställning till att inkludera UF i undervisningen. Detta resulterar i att UF inte är tillgängligt för alla.

– I Kalmar län driver var tredje elev ett UF-företag och får med sig viktiga kunskaper från sin utbildning. Det är vanligt att gymnasieelever som läser ekonomi erbjuds att göra ett UF-år, men det är fortfarande ovanligt på exempelvis yrkesprogram och många andra inriktningar, trots att dessa startar företag i högre utsträckning än andra efter studenten. Detta tankesätt måste ändras. Alla behöver den här kompetensen, säger Erik Ageberg.

Teknologin utvecklas i snabb takt och nya yrken och branscher uppstår hela tiden. Den senaste tidens snabba utveckling inom AI visar tydligt att många av morgondagens yrken inte kommer se likadana ut som idag. Men en sak är säker. De kompetenser som entreprenörskapet bygger på – att ha en positiv attityd, att vara öppen för förändring och att vara beredd att ta initiativ – kommer alltid vara värdefulla egenskaper.

– Jag skulle därför vilja uppmana föräldrar, att räcka upp handen på nästa föräldramöte och fråga i vilken utsträckning barnen erbjuds kunskaper om ekonomi och entreprenörskap. Får de tillgång till UF-företagande? Och om inte, ifrågasätt varför. Ung Företagsamhet kan ge era barn värdefulla erfarenheter och färdigheter som kommer att forma deras framtid. Både ditt barn och samhället har allt att vinna på det, säger Erik Ageberg.

Ung Företagsamhets mässa 2024

Besök gärna den regionala UF-mässan i Kalmar Sportcenter den 5 mars. Läs mer om mässan här.

Ung företagsamhetEntreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist