Kollage sommaräng och Nina Andersson

Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, summerar sina första hundra dagar på jobbet i sin sommarkrönika.

Hundra dagar med Blekingefokus

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Våra företagare är välfärdsskapare. Tillsammans med sina medarbetare skapar Blekinges företag 9,9 miljarder i skatteintäkter varje år. Det kan till exempel finansiera 9 765 poliser och 9 138 sjuksköterskor. Välfärd måste skapas innan den fördelas. Våra företagare ska uppskattas mer än de beskattas. Det är min absoluta övertygelse!

Hundra dagar på mitt nya jobb har passerat. Det har varit hundra roliga, intensiva och lärorika dagar, fyllda med möten som förhoppningsvis på sikt ska leda Blekinge till att bli lite mer konkurrenskraftigt, lite mer sammanhållet och framför allt lite mer företagsamt. Stora delar av min arbetstid har jag lagt ute hos länets företagare och företagsbesöken har varit enormt värdefulla. Det är ju där jag kunnat samla input till vilka frågor jag och mina kollegor ska driva. Lokalt, regionalt och nationellt. 

I min roll som projektledare på Svenskt Näringsliv Blekinge förstod jag tidigt vikten av god dialog. Framförallt mellan kommuner, myndigheter och företag. Men också internt inom kommunernas organisationer. Jag har sagt det förr och säger det igen; näringslivsarbetet kan inte bara skötas av en näringslivsenhet utan arbetet måste genomsyra hela organisationen. 

Efter vårens möten med många av länets företagare, politiker och tjänstemän är min insikt att det behövs åtgärder inom flera olika områden i Blekinge. Bara för att här är bra, innebär det inte att det inte kan bli bättre. Enligt mig behövs det fler attraktiva bostäder, en ännu bättre infrastruktur, mer samarbete över kommungränserna och större mandat för personer i kommuner med ledande befattningar att ta beslut. Och här behövs ännu mer förståelse och service från våra myndigheter när det kommer till ärende som gäller tillstånd och tillsyn. 

Våren har även innehållit en hel del gemensamma företagsbesök med Blekinges politiker, såväl riksdagspolitiker, regionpolitiker som kommunpolitiker. Vi är en partipolitisk obunden organisation som driver näringslivspolitiska frågor och vikten av att skapa möten mellan politiker och företagare är en stor del i mitt arbete. Det är ju i de mötena, mellan politiker och företagare, vi får chansen att skapa en förståelse för varandras arbete och tillsammans kan hitta konstruktiva lösningar på de problem som upplevs. Jag tror att just god kommunikation, förtroende och förståelse för varandras förutsättningar är bra byggstenar att börja ett förändringsarbete med. Sen är det ju så, att förändring tar tid.

I vår undersökning om lokalt företagsklimat, vars resultatet presenterades i maj, sa vi grattis till Sölvesborg som tog förstaplatsen i Blekinge när det gäller det sammanfattande omdömet från företagen. Bra jobbat! Och Olofström knep andraplatsen i vår undersökning, vilket jag också vill gratulera till. Karlshamn hade förbättrat sig i samtliga kategorier och internt flyttat upp de näringspolitiska frågorna högt upp på agendan. I Ronneby har jag på kommunens initiativ varit och pratat om Rättviksmodellen. Roligt med en vilja att hela tiden förbättra sitt arbete när det gäller service till företagen. Karlskrona deltar i vårt utvecklingsprogram och kan bli årets digitaliseringskommun.  

Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar. 

Under våren har jag sett exempel på hur osund konkurrens kan slå ut privata näringsidkare. Hur man som företagare väljer att strunta i att delta i upphandling, för att kvalitén på upphandlingsunderlaget varit för dåligt. Jag har sett handläggningstider på bygglov som varit allt annat än acceptabla och jag har även sett företag som valt att förlägga sin verksamhet i en annan kommun för att det blev FÖR byråkratiskt i hemkommunen där de ville expandera. Detta är några av de lokala problem och utmaningar som är frustrerande för företagare jag pratat med.  

Sen har vi nationella problem som påverkar företagen även i Blekinge. Vi har en skattepolitik som är allt annat än konkurrenskraftig, vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas och idag ser vi till och med en elbrist som nu senast hindrade min gamla branschkollega Pågens från att expandera. Från 1 juli ser vi även hur nya lagen om rökförbud försvårar för många av våra restauranger och butiker och hur vårdmomsen slår hårt mot privata välfärdsföretag som nu ska betala moms på inhyrd personal. Utmaningarna är många! 

Jag är glad att jobba i en organisation som arbetar för att påverka våra politiker till kloka och företagsvänliga beslut. Arbetet med slopad värnskatt verkar nu snart ge resultat. Svenskt Näringsliv har tagit fram en modell när det gäller en reformering av LAS, som ger både arbetstagare en trygghet på arbetsmarknaden och företagen en flexibilitet, så de får möjlighet att växa med rätt kompetens. Miljöfrågan är ständigt aktuell och där menar vi att det inte är skampolitik och klimatpolitiker som kommer lösa dagens klimatutmaningar, utan det är snarare klimat och miljöentreprenörer som kommer skapa vårt hållbara samhälle.  

För att Sverige ska hänga med i de globala förändringar som sker och de tekniska innovationer vi står inför, behövs en väl fungerande marknadsekonomi och generös frihandel. Det arbetar vi hårt för!  

Svenskt Näringsliv har lagt mycket fokus på just regelkrångel, service och bemötande under året. Vi har tagit fram material som ska hjälpa kommunerna i deras arbete får att nå en service i världsklass. Jag vill inte bara peka på problemen, jag vill även vara med och lösa dem. Allt jag gör i mitt dagliga arbete gör jag för Blekinges företags skull. Det jag märkt är hur olika det ser ut i våra fem kommuner och att mer samarbete över kommungränserna skulle gynna alla. Blekinge är ett för litet län för att man ska springa på samma boll från massa olika håll. 

Under våren har jag även haft förmånen att följa Ung Företagsamhets (UF) arbete på lite närmre håll. Svenskt Näringsliv är en stolt partner till UF och vi har förmånen att dela kontorskorridor med Blekinge/Bromöllas UF-gäng. Jag ser hur deras arbete verkligen gör skillnad, för våra ungdomar men också för samhället i stort. Alla kanske inte passar att bli entreprenörer men alla har rätt att få veta att möjligheten finns.  

Jag gillar visserligen att sammanfatta och reflektera över det arbetet som varit men ännu mer gillar jag att blicka framåt. Höstens planering börjar ta form och mycket är på gång. Dialogmöten, samtal kring avtal 2020 och en arbetsgivardag är bara ett axplock av vad som står på programmet. Jag kommer också självklart fortsätta med mina företagsbesök och jag har många intressanta aktiviteter med länets politiker inbokade. Håll koll på vårt kalendarium här på hemsidan, där kan du följa vad vi har på gång.

Även min sexåriga son har reflekterat över mitt nya jobb. När jag satt i bilen med honom häromdagen frågade han:

– Mamma, vem är Sven?
– Sven? Vilken Sven, sa jag.
– Ja, Sven på ditt jobb, säger han igen bestämt.
– Nej, det finns ingen Sven på mitt jobb, sa jag.
– Men mamma, varför heter det då Svens Näringsliv? 

Ja, det kan man undra. Vad Sven ska hitta på i sommar vet jag inte. Men Svenskt Näringsliv fortsätter sitt arbete för att skapa goda förutsättningar för landets alla företagare. Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter. Ni följer väl oss här på hemsidan och i sociala medier? Det kommer att publiceras intressanta artiklar även under sommarledigheten. 

Jag vill önska er alla en riktigt härlig sommar. Väl mött i höst! 

Nina Andersson
Projektledare Svenskt Näringsliv Blekinge

PS. Carina Centrén, Blekinges regionchef, hälsar och önskar också er alla en härlig sommar. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.
NYHET Publicerad:

”Det är förödande för handeln”

SÄKERHET Vi på Svenskt Näringsliv tog med oss riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) på en heldag med varierade och intressanta företagsbesök. Dagen avslutades på Ica Maxi i Olofström där butikens ägare Erik Olsson lyfte den ökade kriminaliteten som ett problem. "Det är förödande för handeln som förlorar stora summor på stölder i butik", säger han.