Kollage sommaräng och Nina Andersson

Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, summerar sina första hundra dagar på jobbet i sin sommarkrönika.

Hundra dagar med Blekingefokus

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Våra företagare är välfärdsskapare. Tillsammans med sina medarbetare skapar Blekinges företag 9,9 miljarder i skatteintäkter varje år. Det kan till exempel finansiera 9 765 poliser och 9 138 sjuksköterskor. Välfärd måste skapas innan den fördelas. Våra företagare ska uppskattas mer än de beskattas. Det är min absoluta övertygelse!

Hundra dagar på mitt nya jobb har passerat. Det har varit hundra roliga, intensiva och lärorika dagar, fyllda med möten som förhoppningsvis på sikt ska leda Blekinge till att bli lite mer konkurrenskraftigt, lite mer sammanhållet och framför allt lite mer företagsamt. Stora delar av min arbetstid har jag lagt ute hos länets företagare och företagsbesöken har varit enormt värdefulla. Det är ju där jag kunnat samla input till vilka frågor jag och mina kollegor ska driva. Lokalt, regionalt och nationellt. 

I min roll som projektledare på Svenskt Näringsliv Blekinge förstod jag tidigt vikten av god dialog. Framförallt mellan kommuner, myndigheter och företag. Men också internt inom kommunernas organisationer. Jag har sagt det förr och säger det igen; näringslivsarbetet kan inte bara skötas av en näringslivsenhet utan arbetet måste genomsyra hela organisationen. 

Efter vårens möten med många av länets företagare, politiker och tjänstemän är min insikt att det behövs åtgärder inom flera olika områden i Blekinge. Bara för att här är bra, innebär det inte att det inte kan bli bättre. Enligt mig behövs det fler attraktiva bostäder, en ännu bättre infrastruktur, mer samarbete över kommungränserna och större mandat för personer i kommuner med ledande befattningar att ta beslut. Och här behövs ännu mer förståelse och service från våra myndigheter när det kommer till ärende som gäller tillstånd och tillsyn. 

Våren har även innehållit en hel del gemensamma företagsbesök med Blekinges politiker, såväl riksdagspolitiker, regionpolitiker som kommunpolitiker. Vi är en partipolitisk obunden organisation som driver näringslivspolitiska frågor och vikten av att skapa möten mellan politiker och företagare är en stor del i mitt arbete. Det är ju i de mötena, mellan politiker och företagare, vi får chansen att skapa en förståelse för varandras arbete och tillsammans kan hitta konstruktiva lösningar på de problem som upplevs. Jag tror att just god kommunikation, förtroende och förståelse för varandras förutsättningar är bra byggstenar att börja ett förändringsarbete med. Sen är det ju så, att förändring tar tid.

I vår undersökning om lokalt företagsklimat, vars resultatet presenterades i maj, sa vi grattis till Sölvesborg som tog förstaplatsen i Blekinge när det gäller det sammanfattande omdömet från företagen. Bra jobbat! Och Olofström knep andraplatsen i vår undersökning, vilket jag också vill gratulera till. Karlshamn hade förbättrat sig i samtliga kategorier och internt flyttat upp de näringspolitiska frågorna högt upp på agendan. I Ronneby har jag på kommunens initiativ varit och pratat om Rättviksmodellen. Roligt med en vilja att hela tiden förbättra sitt arbete när det gäller service till företagen. Karlskrona deltar i vårt utvecklingsprogram och kan bli årets digitaliseringskommun.  

Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar. 

Under våren har jag sett exempel på hur osund konkurrens kan slå ut privata näringsidkare. Hur man som företagare väljer att strunta i att delta i upphandling, för att kvalitén på upphandlingsunderlaget varit för dåligt. Jag har sett handläggningstider på bygglov som varit allt annat än acceptabla och jag har även sett företag som valt att förlägga sin verksamhet i en annan kommun för att det blev FÖR byråkratiskt i hemkommunen där de ville expandera. Detta är några av de lokala problem och utmaningar som är frustrerande för företagare jag pratat med.  

Sen har vi nationella problem som påverkar företagen även i Blekinge. Vi har en skattepolitik som är allt annat än konkurrenskraftig, vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas och idag ser vi till och med en elbrist som nu senast hindrade min gamla branschkollega Pågens från att expandera. Från 1 juli ser vi även hur nya lagen om rökförbud försvårar för många av våra restauranger och butiker och hur vårdmomsen slår hårt mot privata välfärdsföretag som nu ska betala moms på inhyrd personal. Utmaningarna är många! 

Jag är glad att jobba i en organisation som arbetar för att påverka våra politiker till kloka och företagsvänliga beslut. Arbetet med slopad värnskatt verkar nu snart ge resultat. Svenskt Näringsliv har tagit fram en modell när det gäller en reformering av LAS, som ger både arbetstagare en trygghet på arbetsmarknaden och företagen en flexibilitet, så de får möjlighet att växa med rätt kompetens. Miljöfrågan är ständigt aktuell och där menar vi att det inte är skampolitik och klimatpolitiker som kommer lösa dagens klimatutmaningar, utan det är snarare klimat och miljöentreprenörer som kommer skapa vårt hållbara samhälle.  

För att Sverige ska hänga med i de globala förändringar som sker och de tekniska innovationer vi står inför, behövs en väl fungerande marknadsekonomi och generös frihandel. Det arbetar vi hårt för!  

Svenskt Näringsliv har lagt mycket fokus på just regelkrångel, service och bemötande under året. Vi har tagit fram material som ska hjälpa kommunerna i deras arbete får att nå en service i världsklass. Jag vill inte bara peka på problemen, jag vill även vara med och lösa dem. Allt jag gör i mitt dagliga arbete gör jag för Blekinges företags skull. Det jag märkt är hur olika det ser ut i våra fem kommuner och att mer samarbete över kommungränserna skulle gynna alla. Blekinge är ett för litet län för att man ska springa på samma boll från massa olika håll. 

Under våren har jag även haft förmånen att följa Ung Företagsamhets (UF) arbete på lite närmre håll. Svenskt Näringsliv är en stolt partner till UF och vi har förmånen att dela kontorskorridor med Blekinge/Bromöllas UF-gäng. Jag ser hur deras arbete verkligen gör skillnad, för våra ungdomar men också för samhället i stort. Alla kanske inte passar att bli entreprenörer men alla har rätt att få veta att möjligheten finns.  

Jag gillar visserligen att sammanfatta och reflektera över det arbetet som varit men ännu mer gillar jag att blicka framåt. Höstens planering börjar ta form och mycket är på gång. Dialogmöten, samtal kring avtal 2020 och en arbetsgivardag är bara ett axplock av vad som står på programmet. Jag kommer också självklart fortsätta med mina företagsbesök och jag har många intressanta aktiviteter med länets politiker inbokade. Håll koll på vårt kalendarium här på hemsidan, där kan du följa vad vi har på gång.

Även min sexåriga son har reflekterat över mitt nya jobb. När jag satt i bilen med honom häromdagen frågade han:

– Mamma, vem är Sven?
– Sven? Vilken Sven, sa jag.
– Ja, Sven på ditt jobb, säger han igen bestämt.
– Nej, det finns ingen Sven på mitt jobb, sa jag.
– Men mamma, varför heter det då Svens Näringsliv? 

Ja, det kan man undra. Vad Sven ska hitta på i sommar vet jag inte. Men Svenskt Näringsliv fortsätter sitt arbete för att skapa goda förutsättningar för landets alla företagare. Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter. Ni följer väl oss här på hemsidan och i sociala medier? Det kommer att publiceras intressanta artiklar även under sommarledigheten. 

Jag vill önska er alla en riktigt härlig sommar. Väl mött i höst! 

Nina Andersson
Projektledare Svenskt Näringsliv Blekinge

PS. Carina Centrén, Blekinges regionchef, hälsar och önskar också er alla en härlig sommar. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.