SEMINARIUM / MÖTE Län: Blekinge länInställt

Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö, både organisatoriskt och socialt?

Ett team med personer

Psykisk ohälsa är ett allt vanligare förekommande problem som alla allt som oftast, på något sätt kan relatera till. Som arbetsgivare har vi ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, det är inget vi kan välja bort. 

Svenskt Näringsliv tillsammans med TRR Trygghetsrådet anordnar en träff om arbetsmiljö. Ni kommer att få med er inspiration, konkreta tips och användbara verktyg för hur ni kan skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Så hur kan vi arbeta för att bli än mer förebyggande och främjande?
  • Hur skapas en hälsofrämjande arbetsplats där det finns en bra balans mellan krav och resurser?
  • Hur kan vi som ledare och medarbetare främja arbetsglädje och meningsfullhet genom att fokusera på friskfaktorerna på arbetsplatsen?

Företaget KRYAST kommer att guida oss igenom denna förmiddag där det också kommer att finnas härliga möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte.

Varmt välkommen!
Svenskt Näringsliv Blekinge och TRR Trygghetsrådet Blekinge

Datum och tid

  • Tisdag 31 mars 2020, kl. 08:00 – 12:00

Plats

Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona