deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagsfrågor i fokus på dialogmöte i Karlskrona.

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.

Det lokala företagsklimatet stod i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlades till dialogmöte i Karlskrona. Som grund för dialogen låg resultatet från Svenskt Näringsliv senaste enkätundersökningen där Karlskrona tappar i rankingen och landar på plats 234 av landets 290 kommuner när det handlar om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet.  

Nina Andersson

Nina Andersson

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Oavsett undersökning eller ej, så behöver vi diskutera företagsfrågor och sätta företagsfrågorna högt på agendan. Företagsfrågorna är inget som endast ligger på en person eller avdelning utan ska genomsyra hela den kommunala organisationen med alla förvaltningar och verksamheter, säger Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv Blekinge. 

Karlskrona kommun har under de senaste åren genomfört flera näringslivsfrämjande insatser för att stärka företagsklimatet. Inrättandet av näringslivslots, nyhetsbrev, dialogmöten, företagsbesök och digitala servicefunktioner är några exempel på insatser. 

Insatserna behöver förstärkas och utvecklas i ständig strävan att förbättras, vilket inte minst resultatet från senaste enkätundervisningen visar. 

Sandra Bizzozero (S), kommunstyrelsens ordförande och ett av Karlskrona kommuns kommunalråd, ville på dialogmötet peka på ytterligare insatser som har påbörjats. 

– Vi har för första gången haft en sittning där olika funktioner i den kommunala organisationen får redogöra för hur man jobbar med service gentemot företagen. Vi inrättar även ett näringslivsråd där representanter från näringslivet ingår. 

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd, reflekterade över delar i resultatet från enkätundersökningen. 

– Delar som exempelvis vägnät, tåg och annan infrastruktur kan ju vara svåra att påverka eftersom det handlar om stora investeringar på lång sikt men det är ju tråkigt att betyget sjunker i de delar där vi har mest förbättringspotential. Tjänstepersoners och politikers attityder och bemötande gentemot företagen borde ju vara enklare att kunna påverka.

Annika Zimmerman, Engqvist och Zimmerman HR Partner, önskade samarbete i frågor som rör rekryteringar och kompetensförsörjning. 

Annika Zimmerman
Foto: Krisztina Andersson

Annika Zimmerman, Engqvist och Zimmerman HR Partner.

– Vi är ute och träffar kunder, alltifrån små och medelstora företag till större bolag. Vi vet hur kompetensbehovet ser ut hos de olika företagen men vi är inte ens i närheten av en diskussion med kommunen om hur vi skulle kunna samverka kring försörjningsutvecklingen. Kompetensfrågorna är så klart viktiga för oss som rekryterings- och HR-bolag men i detta ryms även att kommunicera kommunens attraktivitet. Kompetens och input från oss företag skulle förbättra möjligheterna att attrahera kompetens till länet och kommunen. Låt företagen bidra, säger Annika Zimmerman.

Offentlig upphandling, information och återkoppling var återkommande områden som diskuterades på dialogmötet. Bland annat efterlyste företagen förbättringar i de digitala anbudsunderlagen. Outvecklade funktioner gör att ifyllandet blir rena snårskogen. 

Anne Ekman Borg Franceska Seelig Marcus Fredriksson

Anne Ekman Borg, Åkericentralen Karlskrona.

Foto: Krisztina Andersson

Anne Ekman Borg, Åkericentralen Karlskrona AB, gav exempel.

– Anbudsunderlaget är indelat i avdelningar och för att kunna vidare till nästa avdelning i formuläret så behöver man svara på alla avtalsfrågor inom varje avdelning. Om man av olika anledningar inte kan svara på alla avtalsfrågor, fastnar man och kan inte gå vidare. I systemet tvingas man att godkänna alla avtal, det är ju helt fel, man måste väl ha en chans att kunna fortsätta fylla i formuläret utan att stängas ute, sa Anne Ekman Borg och efterlyste förbättrade funktioner i de digitalt utformade underlagen.

Martin Strandberg, vd på Samfast, höll med och pekade även på konsekvenserna när formulären är för krångliga att fylla i. 

Martin Strandberg

Martin Strandberg, vd Samfast, efterlyste information om kommunens behov av lokaler. 

Foto: Krisztina Andersson

– Då struntar man i att lämna in sitt anbud. Det förlorar anbudsgivaren på som får ett begränsat antal inlämnade anbud för att inte tala om hur hårt det kan slå mot företagen.

Martin Strandberg och tryckte också på vikten av kommunikation och återkoppling. 

– Här ska man kunna kontakta tjänstepersoner och få hjälp att kunna gå vidare utan att riskera att diskvalificeras från hela upphandlingsprocessen.  Jag som företagare i fastighetsbranschen hade tyckt det hade varit bra att veta när kommunen har ett specifikt behov av lokaler. Här hade vi fastighetsföretag velat vara med i dialogen för att erbjuda bra lösningar. Fastighetskontoret skulle kunna informera om vilka lokaler man är i behov av på den egna hemsidan, säger Martin Strandberg. 

Pia Holgersson, näringslivschef, tog emot förslaget och lovade bjuda med tjänstepersoner från fastighetsavdelningen vid fortsatta möten med fastighetsägare.  

Näringslivsfrämjande insatser

Näringslivsfrämjande insatser som är på gång:

  • Karlskrona är en av nio utsedda kommuner i Sverige att delta i ett utvecklingsprogram med syfte att stärka näringslivsarbetet. Områden som ingår är bland annat upphandling, tillstånd och tillsyn.
  • Fortsatt utvecklingsarbetet kring upphandlingsprocesser.

Dialogmötets förslag på näringslivsfrämjande insatser:

  • Tydliga kontaktuppgifter till nyckelpersoner på kommunens hemsida, tydlig information om vem som gör vad.
  • Bättre återkoppling.
  • Identifiera några enstaka områden som bör förbättras och genomför dessa innan man går vidare till fler områden. Tydliga mål och uppföljning.
  • Vid samarbeten mellan flera aktörer, tydlig vem som gör vad inom sitt respektive uppdragsområde, upprätta en handlingsplan med tydliga angivelser om ansvar för varje samverkande aktör. 
  • Starta yrkeshögskolor – detta i samverkan mellan kommun, utbildningsanordnare, region och företag. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.