deltagare
Foto: Krisztina Andersson

Företagsfrågor i fokus på dialogmöte i Karlskrona.

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.

Det lokala företagsklimatet stod i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlades till dialogmöte i Karlskrona. Som grund för dialogen låg resultatet från Svenskt Näringsliv senaste enkätundersökningen där Karlskrona tappar i rankingen och landar på plats 234 av landets 290 kommuner när det handlar om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet.  

Nina Andersson

Nina Andersson

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Oavsett undersökning eller ej, så behöver vi diskutera företagsfrågor och sätta företagsfrågorna högt på agendan. Företagsfrågorna är inget som endast ligger på en person eller avdelning utan ska genomsyra hela den kommunala organisationen med alla förvaltningar och verksamheter, säger Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv Blekinge. 

Karlskrona kommun har under de senaste åren genomfört flera näringslivsfrämjande insatser för att stärka företagsklimatet. Inrättandet av näringslivslots, nyhetsbrev, dialogmöten, företagsbesök och digitala servicefunktioner är några exempel på insatser. 

Insatserna behöver förstärkas och utvecklas i ständig strävan att förbättras, vilket inte minst resultatet från senaste enkätundervisningen visar. 

Sandra Bizzozero (S), kommunstyrelsens ordförande och ett av Karlskrona kommuns kommunalråd, ville på dialogmötet peka på ytterligare insatser som har påbörjats. 

– Vi har för första gången haft en sittning där olika funktioner i den kommunala organisationen får redogöra för hur man jobbar med service gentemot företagen. Vi inrättar även ett näringslivsråd där representanter från näringslivet ingår. 

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd, reflekterade över delar i resultatet från enkätundersökningen. 

– Delar som exempelvis vägnät, tåg och annan infrastruktur kan ju vara svåra att påverka eftersom det handlar om stora investeringar på lång sikt men det är ju tråkigt att betyget sjunker i de delar där vi har mest förbättringspotential. Tjänstepersoners och politikers attityder och bemötande gentemot företagen borde ju vara enklare att kunna påverka.

Annika Zimmerman, Engqvist och Zimmerman HR Partner, önskade samarbete i frågor som rör rekryteringar och kompetensförsörjning. 

Annika Zimmerman
Foto: Krisztina Andersson

Annika Zimmerman, Engqvist och Zimmerman HR Partner.

– Vi är ute och träffar kunder, alltifrån små och medelstora företag till större bolag. Vi vet hur kompetensbehovet ser ut hos de olika företagen men vi är inte ens i närheten av en diskussion med kommunen om hur vi skulle kunna samverka kring försörjningsutvecklingen. Kompetensfrågorna är så klart viktiga för oss som rekryterings- och HR-bolag men i detta ryms även att kommunicera kommunens attraktivitet. Kompetens och input från oss företag skulle förbättra möjligheterna att attrahera kompetens till länet och kommunen. Låt företagen bidra, säger Annika Zimmerman.

Offentlig upphandling, information och återkoppling var återkommande områden som diskuterades på dialogmötet. Bland annat efterlyste företagen förbättringar i de digitala anbudsunderlagen. Outvecklade funktioner gör att ifyllandet blir rena snårskogen. 

Anne Ekman Borg Franceska Seelig Marcus Fredriksson

Anne Ekman Borg, Åkericentralen Karlskrona.

Foto: Krisztina Andersson

Anne Ekman Borg, Åkericentralen Karlskrona AB, gav exempel.

– Anbudsunderlaget är indelat i avdelningar och för att kunna vidare till nästa avdelning i formuläret så behöver man svara på alla avtalsfrågor inom varje avdelning. Om man av olika anledningar inte kan svara på alla avtalsfrågor, fastnar man och kan inte gå vidare. I systemet tvingas man att godkänna alla avtal, det är ju helt fel, man måste väl ha en chans att kunna fortsätta fylla i formuläret utan att stängas ute, sa Anne Ekman Borg och efterlyste förbättrade funktioner i de digitalt utformade underlagen.

Martin Strandberg, vd på Samfast, höll med och pekade även på konsekvenserna när formulären är för krångliga att fylla i. 

Martin Strandberg

Martin Strandberg, vd Samfast, efterlyste information om kommunens behov av lokaler. 

Foto: Krisztina Andersson

– Då struntar man i att lämna in sitt anbud. Det förlorar anbudsgivaren på som får ett begränsat antal inlämnade anbud för att inte tala om hur hårt det kan slå mot företagen.

Martin Strandberg och tryckte också på vikten av kommunikation och återkoppling. 

– Här ska man kunna kontakta tjänstepersoner och få hjälp att kunna gå vidare utan att riskera att diskvalificeras från hela upphandlingsprocessen.  Jag som företagare i fastighetsbranschen hade tyckt det hade varit bra att veta när kommunen har ett specifikt behov av lokaler. Här hade vi fastighetsföretag velat vara med i dialogen för att erbjuda bra lösningar. Fastighetskontoret skulle kunna informera om vilka lokaler man är i behov av på den egna hemsidan, säger Martin Strandberg. 

Pia Holgersson, näringslivschef, tog emot förslaget och lovade bjuda med tjänstepersoner från fastighetsavdelningen vid fortsatta möten med fastighetsägare.  

Näringslivsfrämjande insatser

Näringslivsfrämjande insatser som är på gång:

  • Karlskrona är en av nio utsedda kommuner i Sverige att delta i ett utvecklingsprogram med syfte att stärka näringslivsarbetet. Områden som ingår är bland annat upphandling, tillstånd och tillsyn.
  • Fortsatt utvecklingsarbetet kring upphandlingsprocesser.

Dialogmötets förslag på näringslivsfrämjande insatser:

  • Tydliga kontaktuppgifter till nyckelpersoner på kommunens hemsida, tydlig information om vem som gör vad.
  • Bättre återkoppling.
  • Identifiera några enstaka områden som bör förbättras och genomför dessa innan man går vidare till fler områden. Tydliga mål och uppföljning.
  • Vid samarbeten mellan flera aktörer, tydlig vem som gör vad inom sitt respektive uppdragsområde, upprätta en handlingsplan med tydliga angivelser om ansvar för varje samverkande aktör. 
  • Starta yrkeshögskolor – detta i samverkan mellan kommun, utbildningsanordnare, region och företag. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.