NYHET10 maj 2021

Ljusare framtidstro hos företagen, men med fortsatta utmaningar 

Företagen i Blekinge blir allt mer optimistiska om framtiden, men pandemin och dess effekter påverkar fortfarande många branscher. “Bättre konjunktur kommer inte räcka, ska vi komma åt arbetslösheten behövs reformer”, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge. 

”Bilden är generellt ljusare, men vi har fortfarande många företag som kämpar med coronarestriktioner och i dessa branscher kommer det ta lång tid att ta igen det som förlorats”, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Svenska företag blir allt mer optimistiska inför framtiden. Mer än hälften företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel tror på ökad försäljning eller produktion det kommande halvåret. En tredjedel tror att de kommer öka antalet anställda. De lokala siffrorna för Blekinge län visar på en liknande utveckling här. 

– Bilden är generellt ljusare, men vi har fortfarande många företag som kämpar med coronarestriktioner och i dessa branscher kommer det ta lång tid att ta igen det som förlorats. Det är helt avgörande att stöden finns kvar så länge det finns restriktioner, säger Johan Dalén. 

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om hur Sverige hanterat coronakrisen. Utvärderingen visar att krisen blev betydligt mildare än befarat, mycket tack vare de krisåtgärder och stödprogram som införts för att stötta näringslivet. Trots det har arbetslösheten och långtidsarbetslösheten stigit, och risken finns att utanförskapet permanentas. Brist på personer med rätt kompetens och höga skatter på arbete upplevs som de största hindren för att anställa fler, enligt företagen i Blekinge. Nu behövs reformer för att göra det billigare och mindre riskfyllt att växa. Att diskutera högre skatter på företagande och jobb riskerar tvärtom att göra mer skada än nytta, enligt Johan Dalén. 

– Bättre konjunktur kommer inte att räcka, ska vi komma åt arbetslösheten krävs reformer som gör det mer attraktivt att anställa, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. Vi får inte glömma bort denna aspekt när vi diskuterar företagsstöd – det krävs välmående företag för att skapa nya jobb, säger Johan Dalén. 

Även företag som inte är direkt drabbade av restriktionerna påverkas på olika sätt av coronapandemin. När hela världen nu återhämtar sig samtidigt uppstår det brist på råvaror och insatsvaror på allt fler områden, en oro som tas upp allt oftare av företagarna i Blekinge. 

– Det är en hög efterfrågan inom flera branscher men hela leverantörskedjan har inte hängt med. Höga priser på råvaror och brist på insatsvaror kan i värsta fall leda till att man tvingas pausa sin produktion, säger Johan Dalén. 

Läs mer

Intervju med Jan-Olof Jacke i Tidningen Näringslivet:
Så tar Sverige ledartröjan efter krisen

FöretagarpanelenKonjunkturBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist