NYHET30 maj 2024

Mer optimism bland Blekingeföretagen, men orosmolnen är många

Trots ekonomiskt svåra tider finns tydlig framtidstro bland företagen i Blekinge, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Men flera faktorer hotar att bromsa återhämtningen i länet.

”Det finns en stark framåtanda inom företagen i Blekinge, men nu måste de också få rätt förutsättningar att återhämta sig och växa”, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv.

Enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel för andra kvartalet ser företagarna i Blekinge allt ljusare på framtiden. Deras förväntningar på ett års sikt ligger högre än rikssnittet då det gäller såväl antal anställda, som investeringar och försäljning.

Även sett till konkursstatistik ser det ljusare ut i sydost. Samtidigt som antalet konkurser ökade kraftigt i landet som helhet i april var de inte fler än normalt i Blekinge. Men den ekonomiska osäkerheten är alltjämt stor och flera faktorer riskerar att bromsa en återhämtning. Effekter av höga styrräntor kommer med eftersläpning och det geopolitiska läget är fortsatt spänt. Dessutom går konsumtionen och bostadsinvesteringarna trögt och bidrar till lägre tillväxt.

– Det finns en stark framåtanda inom företagen i Blekinge, men nu måste de också få rätt förutsättningar att återhämta sig och växa. Det handlar inte bara om arbetstillfällen, utan i förlängningen även om framtida välstånd och välfärd, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Läget kan ses mot bakgrund av resultaten i tidigare undersökningar som presenterats i vår: en stor majoritet av företagen i Blekinge vill utvidga sina verksamheter, men samtidigt ser åtta av tio hinder för tillväxt. Fler bostäder och bättre lokalt företagsklimat hör till de högst prioriterade frågorna för företagarna i länet.

– Byggbranschen är hårt drabbad av konjunkturnedgången, så i närtid kan det bli svårt att få en stor ökning av bostadsbyggandet. Då blir det särskilt viktigt att utveckla det lokala företagsklimatet genom att lyssna på vad företagarna i Blekinge vill ha. Och det är verkligen inget ouppnåeligt. De efterlyser till exempel kortare handläggningstider och bättre dialog mellan kommunen och företagen, säger Johan Dalén.

KonjunkturenFöretagarpanelenBlekinge
Skriven avTobias Lindberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist