SEMINARIUM / MÖTE Län: Blekinge länInställt

Offentlig upphandling – stora summor och möjligheter

Collage Ellen Hausel Heldahl

Varje år upphandlar svenska myndigheter varor, tjänster och byggentreprenader för närmare 700 miljarder kronor. Det är viktigt att dessa inköp genomförs på ett sätt som främjar konkurrens.

Genom att arbeta strategiskt med upphandlingar kan man öka kostnadseffektiviteten. De som lyckas med sitt upphandlingsarbete skapar därmed stor nytta för både sin egen myndighet, medborgarna, det lokala näringslivet och i slutändan hela samhället.

Seminariet är tänkt att ge goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussion. Genom att skapa en mötesplats för både beställare och utförare vill vi erbjuda något mer än ett traditionellt seminarium.

Fredrik Mejhert och David Braic

Fredrik Mejhert och David Braic

Deltar gör:

  • Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv går igenom, ger tips och svarar på frågor.
  • Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installatörsföretagen lyfter specifika frågor om upphandling inom installationsbranschen.
  • David Braic, upphandlingschef i Växjö berättar om deras resa med att blivit en effektiv och strategisk upphandlingsavdelning samt hur de skapat en bra dialog med det lokala näringslivet.

Vi börjar med att bjuda på lunch.

Välkomna!

Nina Andersson      Mattias Morenius
Svenskt Näringsliv  Installatörsföretagen

Datum och tid

  • Måndag 27 april 2020, kl. 11:30 – 16:00

Plats

Ronneby Brunn Hotell, Brunnsparken, Ronneby