Seminarium

Arbetsgivardagen i Dalarna

okt
24
2022
24 oktober 2022, 11:30-16:30
Kontaktperson
Ann-Cathrine Engberg
Administratör
Dokument
Inbjudan Arbetsgivardagen i Dalarna 2022.pdf

Vi välkomnar dig som medlemsföretagare till en kostnadsfri eftermiddag, där vi från Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer vill ge dig som medlem nyheter och tips att ta med i din vardag. Här får du kunskap, information och inspiration och dessutom möjlighet att nätverka med andra företagare. En dag du inte vill missa!

Förutom nätverkande har du inte mindre än tio givande seminarier att välja mellan. Gå på det som är relevant för just dig och bjud gärna med kollegor så att ni kan täcka in fler seminarier.

Senast den 7 oktober vill vi ha din anmälan.

Varmt välkommen!

PROGRAM

11.30 - 12. 30 Mingellunch

Seminariepass 1 - 12.30 - 13.20

Regelkrångel och osund konkurrens
Regleringar från EU kan ibland upplevas som krångliga och negativa. Vi klargör vad några av de nyligt införda regleringarna innebär. Dessutom finns nya regler kring osund konkurrens som påverkar dig som företagare. Vilka är de och hur ska du hantera dem? Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv

Cybersäkerhet - viktigt för alla
Antalet identifierade cyberattacker mot företag och myndigheter i Sverige har ökat och uppgår till över 100 000 per år. Nu är inte frågan längre om man ska drabbas utan snarare när. Nina Jelver ge oss en aktuell lägesbild över svenska företags utsatthet samt ger konkreta råd kring hur du som företagare bäst skyddar dig. Nina Jelver, Svenskt Handel

Sveriges ekonomiska utsikter
Med pandemi, krig och inflation är osäkerheten i samhället stor. Att titta i backspegeln och inte göra samma misstag vi gjort förr är viktigt. Svenskt Näringslivs chefsekonom tittar på de ekonomiska utsikterna och reflekterar över hur säkra de prognoser som kommer är. Vi närmar oss också en avtalsrörelse - vad innebär det för dig som arbetsgivare? Sven‑Olov Daunfeldt, Svenskt Näringsliv

Seminariepass 2 - 13.30 - 14.20

Omdebatterad LAS i ny skrud
De nya LAS-reglerna har beskrivits som den största förändringen inom arbetsrätten i modern tid. Men vad innebär det i praktiken för dig som arbetsgivare? Det tar vi upp under seminariet. Dessutom tittar vi på hur det nya omställningsstödet ser ut. Lars Johansson och Britt Nordström, Teknikföretagen 

Att arbeta preventivt mot brott
Brottsligheten ökar i samhället och även mot företag. Vi går igenom vad du som företagare ska tänka på för att förhindra och försvåra brott, samt vad som är viktigt när du anmäler och vad som gäller ur ett försäkringsperspektiv. Tomas Bergqvist, Dalarnas Försäkringsbolag och Erik Gatu, Polisen

Aktuellt om kollektivavtalad försäkring
Kollektivavtalad försäkring är i ständig förändring. Vi lyfter nyheter och förändringar för 2022. Vi går igenom de höjda sjukförsäkringsnivåerna från Försäkringskassan och pratar om vad om hänt med omställningsförsäkringen. Peter Hybinette, Avtalat

14.20 - 14.40 Mingel & fika

Seminariepass 3 - 14.40 - 15.30

Arbetsanpassning och rehabilitering
Arbetsgivaransvaret kan upplevas omfattande. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som arbetsgivare och arbetstagaren under sjukskrivning och när kan ett avslut av anställningen bli aktuellt? Vi belyser det arbetsrättsliga regelverket och kopplingen till arbetsmiljölagen. Lars Johansson, Teknikföretagen och Eva Thor, Byggföretagen

Anställa/anlita utländsk arbetskraft
Utländsk arbetskraft blir allt mer efterfrågad, men det är viktigt att du som arbetsgivare har koll på vad som gäller. Vad behöver du tänka på när du vill anställa utländsk arbetskraft och är det skillnad om du istället vill anlita via bemanningsföretag? Vi går igenom vad som gäller i respektive situation och delar med oss av checklistor. Emma Terander och Mathilda Bergman, Gröna arbetsgivare

Den gröna resan - Framtidens transportnäring
Resor och transporter är avgörande för såväl ekonomisk tillväxt som möjligheten för hela Sverige att leva. Vi pratar aktuella frågor och hur omställningen mot ett hållbart transportsystem kommer att påverka dig som använder transporter i ditt företag. Vad händer till exempel med drivmedelspriserna och vägunderhållet? Hur kan transportsystemet elektrifieras? Susanne Karlsson, Transportföretagen

15.40 - 16.30 Inspirationsföreläsning: Den gröna omställningen och kompetensförsörjningen

Länet står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, kopplat till den gröna omställningen och de stora nyetableringar och expansioner som sker i vår närhet. Förändringarna kommer att påverka alla branscher. SSAB:s platschef och tillika ordförande i Dalarnas Industrikompetensråd Mia Eriksson, berättar om deras resa mot fossilfritt stål och utmaningarna kring kompetensförsörjningen i länet i samband med den.
Mia Eriksson, SSAB

okt
24
2022
24 oktober 2022, 11:30-16:30
Kontaktperson
Ann-Cathrine Engberg
Administratör
Dokument
Inbjudan Arbetsgivardagen i Dalarna 2022.pdf
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist