Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Seminarium

Arbetsmarknaden och företagsklimatet

sep
22
Digitalt
22 september 2021, 10:30-11:30
Kontaktperson
Anna Hedensjö Johansson
Regionchef Sundsvall

Ny teknik gör att företagen förändras liksom innehållet i jobben. Det ökar behovet av ny och utvecklad kompetens och kräver goda förutsättningar för företag att kunna anpassa sina verksamheter.  

Välkommen att delta digitalt när Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, knyter ihop aktuella arbetsmarknadsfrågor till företagsklimatets utmaningar. 

Carina kommer även berätta hur det förändrade kompetensbehovet kan mötas av parternas LAS-överenskommelse och den förändrade arbetsrätten som träder ikraft andra halvåret 2022 där en viktig del handlar om ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ett nytt offentligt studiestöd - det så kallade omställningsstudiestödet. 

Mötet sänds digitalt via Teams från Hotell Höga Kusten där Carina Lindfelt deltar på plats.

sep
22
Digitalt
22 september 2021, 10:30-11:30
Kontaktperson
Anna Hedensjö Johansson
Regionchef Sundsvall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist